Van het bestuur, 10 juli 2018

In de laatste ALV besloot de vereniging een verenigingsmanager aan te trekken. Marian Koolhaas (voorzitter sportcommissie) en Frank Mensink waren bereid mee te denken met het bestuur in de uitwerking van dit project.

Meerdere personen hebben op de advertentie gereageerd. We zijn als bestuur blij te kunnen melden dat Bram Spaan als verenigingsmanager in dienst treedt van onze vereniging. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat hij de samenbindende en initiërende rol, zoals omschreven in de advertentie, kan vervullen. Zijn werkzaamheden zullen bijdragen bij aan het meerjarenbeleid van de vereniging dat is gericht op het sportbeleid, het accommodatiegebruik en de communicatie intern en extern. Zijn werkzaamheden starten half augustus met een kennismakingsronde. Met een handdruk, zie foto, bevestigt voorzitter John Steentjes zijn benoeming. We wensen Bram succes in deze nieuwe functie.

Hierbij een eerste reactie van Bram:

Ik ben erg blij met de nieuwe functie als verenigingsmanager bij AV Cialfo. Ik ben 30 jaar oud, kom uit Epe, ben oud lid en was pupillen trainer in 2015 en 2016. Ik wil graag mijn kennis delen en een frisse wind door de vereniging laten waaien. Ik hoop met de kennis die ik op het Cios (sportopleiding) heb opgedaan en met de opleiding sportkunde, die ik eind augustus start,  AVCialfo de boost te geven die het wenst.
Mocht je vanaf 16 augustus in de wandelgangen zien lopen schroom niet om mij even aan te spreken!

20180715Verenigingsmanager

Wegens onderhoud ziet de Cialfo website er tijdelijk "anders" uit.

Dit wordt zo snel mogelijk verholpen.


Privacy is simpel gezegd het recht om met rust gelaten te worden. Onderdeel ervan is de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn wettelijke regels voor de omgang met informatie over personen: dat zijn onze leden, maar ook de sponsoren, donateurs en vrijwilligers die geen lid zijn. Tot nu toe stonden die regels in de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Echter, de regels voor privacy worden steeds strenger. Vanaf 25 mei  2018 geldt de wet op de Algemene Verordening  Gegevensbescherming  (AVG). De nieuwe wet op de privacy geldt voor de hele Europese Unie.

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een persoon. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn de voor- en achternaam, het (email-)adres, het lidnummer maar ook een foto waar de persoon op staat. Persoonsgegevens die in onze ledenadministratie zijn opgenomen zijn bij de aanmelding als lid door jou opgegeven , dit geldt ook voor de hierop door jou opgegeven wijzigingen.

De AVG is vooral bedoeld om de rechten te versterken van mensen waarvan persoonsgegevens worden vastgelegd. De persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen worden op vastgelegd en bewerkt voor duidelijk omschreven doelen, in het geval van een sportvereniging zoals AV Cialfo (hierna Cialfo) bijvoorbeeld:
- omdat de vereniging ze echt voor een bepaald doel nodig heeft, bijv. een e-mail adres,
- voor het uitvoeren van een ‘contract’ (bijv. i.v.m. het lidmaatschap) met de betrokkene,
- het voldoen aan een wettelijke plicht,

Dit alles met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Invoering AVG

Namens het bestuur van Cialfo ga ik aan de slag om invoering van de AVG te realiseren. Als uitgangspunt heb ik het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ gebruikt dat op internet te vinden is. Dit helpt mij om de AVG goed toe te passen binnen onze eigen vereniging. Persoonsgegevens worden door Cialfo vastgelegd in de ledenadministratie om daarmee financiële zaken zoals contributiebetaling, de samenstelling van trainings- en loopgroepen en de verantwoording richting de Atletiekunie uit te voeren.  Om te voldoen aan de nieuwe wet hebben we een aantal actiepunten;
- de vermelding van het privacyreglement bij inschrijving als lid dan wel voor wedstrijden,
- het verwijderen van oude bestanden met persoonsgegevens,
- het inrichten van een archief voor de registratie van wijzigingen in de ledenadministratie.

Zoeken

Cialfo op facebook

Volgende Wedstrijden

Login