Dynamic Tennis

Bemind, maar onbekend!

Zo zou je de Dynamic Tennis-activiteiten van AV Cialfo kunnen typeren.
Al een aantal jaren vormt deze activiteit een onderdeel van het sportaanbod van Cialfo.

Het is een indoor tennisactiviteit, een mix van tennissen en tafeltennissen. Het speelt als tennis, maar dan veel minder belastend voor de arm en met een kleiner veld en het kent de regels van de Dynamic Tennis Bond Nederland (DTBN). Op maandagmorgen van 10.00-12.00 uur zijn zo’n 16-24 mensen actief in de PWA-hal te Epe. Hoofdzakelijk ouderen (50+), omdat het juist voor hen een ideale activiteit is. Gedurende 2 uur worden er in steeds wisselende samenstellingen diverse partijen gespeeld. En met plezier en enthousiasme!

Waarom juist bij Cialfo zo’n ‘vreemde’ sport? De gedachte daarachter is dat voor oudere lopers, voor wie het lopen niet meer de meest geschikte sport is, er een andere activiteit is die je tot op hoge leeftijd kunt blijven beoefenen (de oudste deelnemer aan Dynamic Tennis is 82!). En dat je ook naast het lopen nog wat anders kunt doen.

De deelnemers aan het Dynamic Tennis zijn formeel lid van Cialfo, zij betalen de normale Cialfo- contributie en een jaarlijkse bijdrage aan de DTBN. Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken; of nog beter, doe eens mee!
Meer informatie: Jan Baack, tel. 0578614720 of 0612511996