Contributie

CONTRIBUTIE per 01.01.2022

Categorie Geboren in Leeftijd Cialfo maand Atletiekunie
Jaarlijkse c
ontributie

Atletiekunie
Licentie

Minipupil 2015 en later 7 11,55 16,25 n.v.t.
Pupil C 2014 8 11,55 16,25 8,80
Pupil B 2013 9 11,55 16,25 8,80
Pupil A 2012/2011 10-11 11,55 16,25 8,80
D-junior 2010/2009 12-13 16,45 17,15 15,65
C-junior 2008/2007 14-15 16,45 17,15 15,65
B-junior 2006/2005 16-17 16,45 17,15 15,65
A-junior 2004/2003 18-19 16,45 17,15 15,65
Senior 2002 en eerder 20-34 17,85 18,55 25,05
Master m.i.v. geboortedag 1987 en eerder 35 17,85 18,55 25,05
Recreant 17,85 18,55 n.v.t.
Wandelaar 17,85 18,55 n.v.t.
Galm 17,85 18,55 n.v.t.
Dynamic Tennis 17,85 18,55 n.v.t.
Survival running 17,85 n.v.t.
Frame Running 17,85 n.v.t.
Studenten lidmaatschap 2,75 n.v.t.
Trainer 2,75 n.v.t.
Begunstiger 2,75 n.v.t.

Inschrijving als lid kosten eenmalig €  8,20.
Overschrijvingskosten AtletiekUnie  – 11,20.

Dynamic Tennis, bondsafdracht indien van toepassing (*1) jaarlijks                       € 10,00.
Survival Running, bondsafdracht indien van toepassing per seizoen 1.9/31.8 (*1) – 20,00.
(*1) AV Cialfo heeft geen afspraken met de Dynamic Tennis- en de Survivalrunbond. Aan- en afmeldingen voor deze bonden moeten door de leden zelf gedaan worden.

Toelichting:

  • Cialfo contributie maandelijks, Atletiekunie en Wedstrijdlicentie 1 keer per jaar in de maand januari.
  • De Atletiekunie berekent € 8,20 administratiekosten voor een nieuw lid.
  • De Atletiekunie berekent € 11,20 overschrijvingskosten in verband met overgang naar een andere vereniging.
  • Je bent master vanaf de dag dat je de leeftijd bereikt. Andere categorieën naar geboortejaar.
  • Licentie verplicht voor pupillen en junioren (volgens bestuursbesluit Cialfo), daarna vrijwillig.
  • De contributie wordt minimaal verhoogd met het ophogingspercentage van de contributie van de Atletiekunie.
  • Houd bij opzegging rekening met een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
  • Mutatie/opzeggingen niet via de trainer maar altijd schriftelijk via Ledenadministratie@avcialfo.nl of zelf via het portaal van All United.