Contributie

 

CONTRIBUTIE per 01.01.2023

Categorie Geboren in Leeftijd Cialfo maand Atletiekunie
Jaarlijkse c
ontributie

Atletiekunie
Licentie

Minipupil 2016 en later 7 12,25 16,45 n.v.t.
Pupil C 2015 8 12,25 16,45 8,90
Pupil B 2014 9 12,25 16,45 8,90
Pupil A 2013/2012 10-11 12,25 16,45 8,90
D-junior 2011/2010 12-13 17,50 17,35 15,85
C-junior 2009/2008 14-15 17,50 17,35 15,85
B-junior 2007/2006 16-17 17,50 17,35 15,85
A-junior 2005/2004 18-19 17,50 17,35 15,85
Senior 2003 en eerder 20-34 19,00 18,80 25,35
Master m.i.v. geboortedag 1988 en eerder 35 19,00 18,80 25,35
Recreant     19,00 18,80 n.v.t.
Wandelaar     19,00 18,80 n.v.t.
Galm     19,00 18,80 n.v.t.
Dynamic Tennis     19,00 18,80 n.v.t.
Survival running     19,00   n.v.t.
Frame Running     19,00   n.v.t.
Studenten lidmaatschap     2,95   n.v.t.
Trainer     2,95   n.v.t.
Begunstiger     2,95   n.v.t.

 

Dynamic Tennis, bondsafdracht indien van toepassing (*1) jaarlijks € 10,00.
Survival Running, bondsafdracht indien van toepassing per seizoen 1.9/31.8 (*1) € 20,00.

(*1) NB AV Cialfo heeft geen afspraken met de Dynamic Tennis- en de Survivalrunbond. Aan- en afmeldingen voor deze bonden moeten door de leden zelf gedaan worden.

Toelichting:

  • Cialfo contributie maandelijks, Atletiekunie en Wedstrijdlicentie 1 keer per jaar in de maand januari.
  • De Atletiekunie berekent € 8,50 administratiekosten voor een nieuw lid.
  • De Atletiekunie berekent € 11,50 overschrijvingskosten in verband met overgang naar een andere vereniging.
  • Je bent master vanaf de dag dat je de leeftijd bereikt. Andere categorieën naar geboortejaar.
  • Licentie verplicht voor pupillen en junioren (volgens bestuursbesluit Cialfo), daarna vrijwillig.
  • De contributie wordt minimaal verhoogd met het ophogingspercentage van de contributie van de Atletiekunie.
  • Houd bij opzegging rekening met een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
  • Mutatie/opzeggingen niet via de trainer maar altijd schriftelijk via Ledenadministratie@avcialfo.nl of zelf via het portaal van All United