Contributie

 

CONTRIBUTIE per 01.01.2024

Categorie Geboren in Leeftijd Cialfo maand Atletiekunie
Jaarlijkse c
ontributie

Atletiekunie
Licentie

Minipupil 2017 en later 7 12,25 17,50 n.v.t.
Pupil C 2016 8 12,25 17,50 9,50
Pupil B 2015 9 12,25 17,50 9,50
Pupil A 2014/2013 10-11 12,25 17,50 9,50
D-junior 2012/2011 12-13 17,50 18,50 16,90
C-junior 2010/2009 14-15 17,50 18,50 16,90
B-junior 2008/2007 16-17 17,50 18,50 16,90
A-junior 2004/2005 18-19 17,50 18,50 16,90
Senior 2004 en eerder 20-34 19,00 20,00 27,00
Master m.i.v. geboortedag 1989 en eerder 35 19,00 20,00 27,00
Recreant     19,00 20,00 n.v.t.
Wandelaar     19,00 20,00 n.v.t.
Galm     19,00 20,00 n.v.t.
Dynamic Tennis     19,00 20,00 n.v.t.
Survival running     19,00   n.v.t.
Frame Running     19,00   n.v.t.
Studenten lidmaatschap     2,95   n.v.t.
Begunstiger     2,95   n.v.t.
           

 

Dynamic Tennis, bondsafdracht indien van toepassing (*1) jaarlijks € 10,00.
Survival Running, bondsafdracht indien van toepassing per seizoen 1.9/31.8 (*1) € 20,00.

(*1) NB AV Cialfo heeft geen afspraken met de Dynamic Tennis- en de Survivalrunbond. Aan- en afmeldingen voor deze bonden moeten door de leden zelf gedaan worden.

Toelichting:

  • Cialfo contributie maandelijks, Atletiekunie en Wedstrijdlicentie 1 keer per jaar in de maand januari.
  • De Atletiekunie berekent € 9,00 administratiekosten voor een nieuw lid.
  • De Atletiekunie berekent € 11,50 overschrijvingskosten in verband met overgang naar een andere vereniging.
  • Je bent master vanaf de dag dat je de leeftijd bereikt. Andere categorieën naar geboortejaar.
  • Licentie verplicht voor pupillen en junioren (volgens bestuursbesluit Cialfo), daarna vrijwillig.
  • De contributie wordt minimaal verhoogd met het ophogingspercentage van de contributie van de Atletiekunie.
  • Houd bij opzegging rekening met een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
  • Mutatie/opzeggingen niet via de trainer maar altijd schriftelijk via Ledenadministratie@avcialfo.nl of zelf via het portaal van All United