Verslag ALV 9 maart 2018

Op de ALV van Cialfo zijn o.a. de bekers voor de beste baan prestaties van 2017 uitgereikt. Op de foto hieronder staan de atleten en hun oorkondes en bekers.

alv2018prestaties

 

In het foto album op de Cialfo pagina bij facebook staan nog meer foto’s.

Dit jaar zijn Tom Leurs en Wim Scholten 25 jaar lid bij de vereniging. Vorig jaar is afgesproken ook de 40-jarige leden te huldigen. Dat geldt voor Mar en Leo Kwakernaak, die inmiddels al 42 jaar lid zijn en dat kan ook niet anders als je tot de oprichters van de vereniging behoort. Dit jaar zijn ook Bennie Geerts en Gert Schaap 40 jaar lid. Gert had vanavond echter elders verplichtingen.

 alv2018jubilarissen

In een kort woord memoreerde de voorzitter enkele hem ter ore gekomen wetenwaardigheden van de jubilarissen. Op de vraag wat hen zo lang bindt aan de vereniging bleek ‘gezelligheid en plezier’ doorslaggevend te zijn naast het sporten zelf.

Klik hier voor het verslag van de ALV.