Jubilarissen 2018

Tijdens de ALV van 8 maart j.l. zijn de leden in het zonnetje gezet die 25 jaart lid zijn van onze vereniging. Dit jaar waren dat Willy de Graaf (afwezig wegens verplichtingen elders), Linda van Westerveld, Monica van Westerveld, Giny van Kleef en Gerben Tiemens .

De voorzitter reikt hen bloemen en het traditionele glas met Cialfo-logo uit. Enkele hem ter ore gekomen wetenswaardigheden worden genoemd. Zo blijken al deze jubilarissen naast het sporten een of meerdere vrijwilligersfuncties vervuld te hebben.

jubilarissen