Gezocht bestuurslid

Ben je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dán is er nu de kans je interesse te laten blijken. We zoeken vooral naar iemand die vanuit het bestuur de verbinding verzorgt met de vrijwilligerscommissie óf de commissie interne en externe communicatie óf de sport- en trainerscommissie. De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene.

Commissies en werkgroepen maken zelf jaarplannen en geven aan wat die kosten. Het bestuur heeft als taak: het gezamenlijk beleid voorbereiden t.b.v. de algemene ledenvergadering, uitvoering van het beleid toetsen, faciliteren en coördineren via commissies en/of werkgroepen, verzorgen van contacten met de externe relaties.

Maandelijks komen we een avond bij elkaar. Daarnaast worden zo nodig de bijeenkomsten van commissies en werkgroepen bijgewoond door het betreffende bestuurslid. Een berichtje aan secretaris@avcialfo.nl is voldoende. Of bel eens met onze voorzitter: 0612278922. We gaan graag met je in gesprek.