Rabo Clubsupport

Beste leden en iedereen die Cialfo een warm hart toedragen,

Rabo Clubsupport is jaarlijks een belangrijke inkomstenbron van onze club. Ook dit jaar gaan we weer mee doen. De stemperiode start op maandag 5 oktober en zal eindigt op zaterdag 24 oktober 2020.

Om te stemmen moet je lid te zijn van de Rabobank. Het lidmaatschap kan simpel worden aangevraagd wanneer je bankiert met een bankrekening bij de Rabobank. De Rabobank zal in de loop van de week de stemgerechtigde leden de codes gaan verstrekken waarmee je kunt stemmen.

Uiteraard zou ik het prachtig vinden als jullie zoveel mogelijk stemmen op onze mooie vereniging. Bij het stemmen op de website is onze vereniging te vinden onder:

AV CIALFO, te vinden in de categorie Sport

Alvast bedankt voor jullie steun!

Met vriendelijke groet

Namens bestuur AV Cialfo

Jan Baack, penningmeester