We hebben niet stilgezeten…..

Het buitenseizoen is weer aangebroken. Dat is goed te merken aan het weer, maar ook goed te merken aan de vele trainingsactiviteiten die weer op onze baan uitgevoerd worden. Alle groepen zijn weer voorzien van trainers, soms met een tijdelijke oplossing. Dank aan al diegenen die zich hiervoor inzetten. Ondanks de inspanningen van het bestuur en de sportcommissie is het nog niet gelukt een coördinator voor de jeugdtrainingen aan te trekken. Het blijft onze aandacht houden.

Binnen zien we dat de vele onderhoudsprojecten hun voltooiing naderen: de dameskleedruimte is nu voorzien van mooie douches. Goed en goedkoop uitgevoerd door onze vrijwillige klussers. Minder zichtbaar is dat de verouderde warmwatervoorziening plaats gaat maken voor een geheel nieuwe en zuinigere installatie. Kost wel wat maar we hebben voldoende gereserveerd. Wie bij de jaarvergadering was kon zien dat we een goede bedrijfsvoering hebben met voldoende financiële middelen. Het werk aan de plafonds vordert ook zichtbaar. Het komt er allemaal weer knap uit te zien in ons gebouw.

Er is het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met de fietsclub. Dat proces is niet goed afgelopen. De Toerclub Veluwe was op zoek naar een home en we waren het erover eens dat bij ons de mogelijkheden waren om gebruik te maken van het gebouw én om samen activiteiten op te zetten. Op onze jaarvergadering was aangegeven dat de Toerclub, een relatief kleine vereniging, welkom was als onderdeel van Cialfo. Het bestuur van de Toerclub had verzuimd dat hun eigen leden te melden. Toen dat in een laat stadium duidelijk werd trok de club zich terug. Wellicht ontstaat er in een later stadium nog een mogelijkheid tot samenwerking. We zien nog steeds meer voordelen dan nadelen.

Op de jaarvergadering traden twee bestuursleden af en trad er één toe. Dat betekent dat we nog een vacature hebben. Ben je geïnteresseerd of kun je iemand aanbevelen dan horen we dat graag.

De aandachtsvelden zijn als volgt verdeeld:

Mariska Werler: secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, jeugd- en kampcommissie, verenigingsambassadrice voor de Atletiek Unie.

Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie, ledenadministratie en WOC.

John Steentjes: voorzitter, bestuurlijk contactpersoon voor leden- en vrijwilligers- en accommodatiecommissie, contacten naar buiten.

Karen van den Berg: lid, bestuurlijk contactpersoon voor interne en externe PR. Karen zal vanaf juni zich hiervoor inzetten.

De nog open plek in het bestuur kan in overleg ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesses van de betrokkene.

We hebben de dag van de Atletiek Unie bezocht. Dit keer met aandacht voor de (mogelijke) bijdragen die atletiekverenigingen leveren aan de maatschappij. We bieden, zo meldde de openingsspreker, plezier en ontspanning, we maken afvallen (mede) mogelijk, we bevorderen gezondheid en een betere conditie, meer energie. Tijdens de workshops was er aandacht voor de vele mogelijkheden in de atletiek, was er contact met topsporters, kon men de uitstekende accommodatie in Papendal verkennen en kwamen thema’s als ‘gastvrijheid’ aan de orde.

Wijzelf, AV Cialfo, zijn ook met projecten bezig die aansluiten bij de hedendaagse sporters en hun behoeften. We hebben daar eerder over bericht en verslag van gedaan in onze algemene ledenvergadering. In de Voorjaarsloop op 12 mei brengen we verschillende initiatieven samen: nieuwe lopers trainen naar deelname op de 5 km, bedrijfslopers begeleiden en enthousiasmeren om als team in te schrijven, jongeren van de v.o.-scholen uitnodigen ook als team deel te nemen. Daarbij proberen we nu ook sporten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk te maken door een deel van de opbrengst te schenken aan de Stichting Leergeld Noord Veluwe. Via de inzet van deze stichting is het voor veel kinderen al mogelijk geworden lid te worden van sport- of andere clubs.

In de districtsvergadering van de Atletiek Unie hebben we bovenstaand voorbeeld gepresenteerd als ‘good practice’ van hoe je van binnenuit de vereniging initiatieven kunt ontwikkelen, met gebruikmaking van de inzet, creativiteit en samenwerking van de eigen leden. Iemand vond dat je daarom niet meer moest spreken van ‘vrijwilligerswerk’ maar van ‘verenigingswerk’.

Meer sporters proberen te betrekken in de atletiek en/of het recreatieve hardlopen, daarvoor samenwerken met andere verenigingen en de gemeentelijke sportcoaches was ook het onderwerp van het eerste Sportcafé Epe dat we bij Cialfo gehouden hebben. Veel bestuurders van de Eper sportverenigingen waren aanwezig om ervaringen uit te wisselen, bij voorbeeld hoe gehandicaptensport te organiseren. Ook wij zijn daar dit jaar mee begonnen.

Een blik op onze website laat zien dat we bepaald niet voorjaarsmoe zijn. Integendeel, zie eens de openingspagina van de website: ‘kortingskaartenaktie’, ‘voorjaarsloop’, ‘succesvol in de PWA-hal’, ‘pupillen nieuwsbrief’, ‘pre-sale tickets EK 2016’ én de vele uitslagen van onze leden die deelnemen aan diverse wedstrijden en lopen in het land. We zijn goed bezig in Cialfo!

Tenslotte melden we dat onze penningmeester van het Rabo-clubkasfonds een check van € 782 mocht meenemen. Dit bedrag is tot stand gekomen door de het aantal uitgebrachte stemmen op onze vereniging. Met dank aan de Cialfo-stemmers én de Rabo.

April, 2015.

John Steentjes (voorzitter@avcialfo.nl)