We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Rond de jaarwisseling kijken we met plezier terug naar de vele activiteiten die er het afgelopen jaar  in onze atletiekvereniging plaats vonden. Het is goed om dat gezamenlijk te doen en meteen vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wij nodigen daarom alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur in het clubhuis.

Kerstsfeer

Als je de kantine inloopt word je verrast door de vele lichtjes die nog eens spiegelen in de ruiten. Wat een feest van licht wordt dat zo. Dank vooral aan Janny Strunk die hier veel tijd en moeite in steekt.

20161218Kantine

Hoogtepunten

Hét hoogtepunt van 2016 was de clubdag, dit jaar in het teken van ons veertigjarig bestaan. Het werd een echt verjaardagsfeest met een aangepast sportprogramma waaraan vooral onze jeugdleden deelnamen. Veel trouwe leden waren erbij en ook de oudleden waren goed vertegenwoordigd. Velen bleven eten en ook hier werd weer zichtbaar dat Cialfo eigenlijk één grote familie is.
Er waren meer hoogtepunten: tijdens de open atletiekdag, begin mei, sportten onze leden samen met aanwezige belangstellenden. De voorjaarsloop en de najaarsloop kende een grotere deelname. De kidsrun bij de najaarsloop werd een succes.

Nieuwe activiteiten

 

In en na de nationale sportweek zijn nieuwe activiteiten gestart: de survivalruntraining met dank aan de inzet van de docenten van de RSG, atletiektraining voor volwassenen, de veertiendaagse looptraining (voor gevorderden) in Vaassen. Helaas was er onvoldoende belangstelling voor de winkelierstraining en het zg. atletic fitness. Een speciale groep gevorderde atleten – je moet echt goed zijn om mee te mogen doen – traint op vrijdagmiddag. Mooi is ook te zien hoe een aantal wandelaars na het stoppen van hun eigen trainingsmoment deel zijn gaan nemen aan de wandelgroep op vrijdagmiddag. Dat gaat goed samen met de Nordic Walkgroep.  De schoolatletiekdag was een groot succes. Voorafgaand waren er kennismakingstrainingen gehouden op enkele scholen. Deze inzet van onze trainers én de samenwerking met de gemeentelijke sportcoaches werden beloond met een grotere deelname van de jeugd dan in voorgaande jaren.

Sportcommissie

Bijzonder blijft de inzet van velen rondom de pupillen-, junioren, senioren en G-trainingen. Een nieuw opgezette sportcommissie voor de baanatletiek begeleidt het proces met aandacht voor trainingen, coördinatie daarvan, kleding met de hulp van de fa. Neijenhuis, opleiding van (assistent-)trainers, wedstrijddeelname, materialenaanschaf, extra activiteiten, etc. etc.

En dan hadden we ook nog de sporters van De Gemzen te gast. Dit wegens de renovatie van hun eigen baan. Dank voor de speciale zandbakhark die het bestuur meebracht bij ons veertig jarig bestaan.

Vrijwilligers en vacatures

Voor al die activiteiten die Cialfo haar leden voorschotelt zijn steeds vrijwilligers nodig. Het kan allemaal niet zonder onze trainers en commissieleden voor de jeugd, de clubdag, de accommodatie en de kantine, de wedstrijden en secretariaten daarvoor, de ledenadministratie en de sponsoring. Met de vrijwilligerscommissie en het bestuur zoeken we steeds weer naar leden die wat extra’s willen doen. Verschillende vacatures hebben we al eerder kenbaar gemaakt te weten: tweede penningmeester bestuur, secretaris bestuur, leden voor de communicatiecommissie en de sponsorcommissie, trainers en juryleden. Inmiddels zijn weer enkele assistent (jeugd)trainers opgeleid maar ook die groep zien we nog graag uitgebreid. Voor nieuwe juryleden begint in februari de cursus.
Een jaarlijks terugkerende vrijwilligersklus is het ophangen van de feestverlichting en het plaatsen van de kerstbomen in het centrum van Epe. Een koffiepauze in het eetcafé De Posthoorn ontbreekt daar niet bij.

20161218Vrijwilligers 

Algemene ledenvergadering

Nu, in december, hebben we alle commissies en werkgroepen weer uitgenodigd om hun plannen kenbaar te maken voor 2017 zodat we in de algemene ledenvergadering daarover besluiten kunnen nemen. Als we half januari alles binnen hebben gaat dat weer lukken. De jaarvergadering houden we op vrijdagavond 24 februari a.s. Enkele weken vooraf zullen we de vergaderstukken zichtbaar maken in de kantine en op de website. Op de ALV reiken we ook de jaarprestatiebekers uit.
 
Maar voor nu: wij wensen jullie allen alvast hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. We zien jullie graag op 3 januari op onze nieuwjaarsreceptie.

Het bestuur.