Vrijwilliger van het jaar

Ieder jaar vragen we aan de commissies/werkgroepen wie er in aanmerking komt om de vrijwilliger van het jaar te worden. Leden van de vereniging kunnen ook een lid voordragen via de commissie/werkgroep waartoe betreffende vrijwilliger behoort.

De voordrachten worden daarna voorgelegd aan de commissie VVHJ. Sinds vorig jaar bestaat de commissie uit eerder gekozen vrijwilligers van het jaar.

De volgende criteria spelen een rol bij de uiteindelijke keuze.
1.       De toekenning ‘VVHJ’ geschiedt aan een persoon, geen groep.
2.       Toekenning aan een zittend bestuurslid is onmogelijk.
3.       De persoon is langdurig als vrijwilliger binnen de vereniging actief.
4.       De beoogde vrijwilliger behoeft geen lid van de vereniging te zijn.
5.       De kandidaat is stimulerend voor anderen binnen de vereniging.
6.       Hij/zij heeft oog voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.
7.       De activiteiten van de kandidaat hebben rendement voor de vereniging.

In september komt de commissie VVHJ bij elkaar om de vrijwilliger van het jaar aan te wijzen. De commissie VVHJ doet natuurlijk geen mededelingen over de voorgedragen personen.
Kandidaten voor de vrijwilliger van het jaar kunnen uiterlijk 1 september worden aangemeld bij de voorzitster van de vrijwilligerscommissie Dorothé Ligtenberg vrijwilligers@avcialfo.nl. Zij roept de commissie bijeen. De keuze wordt op de clubdag – dit jaar op 29 september – bekend gemaakt. Voor verdere informatie: secretaris@avcialfo.nl