Vrijwilliger van het jaar 2019

We gaan de vrijwilliger van het jaar tijdens de Franse avond op 28 juni 2019 in het zonnetje zetten en vragen alle leden / werkgroepen / commissies een vrijwilliger van het jaar voor te dragen.

Hieronder de informatie m.b.t. het voordragen van de vrijwilliger van het jaar:

Ieder jaar vragen we aan de commissies / werkgroepen wie er in aanmerking komt om de vrijwilliger van het jaar te worden. Leden van de vereniging kunnen ook een lid voordragen via de commissie / werkgroep waartoe de betreffende vrijwilliger behoort.

Voordrachten worden daarna voorgelegd aan de commissie VVHJ. Sinds vorig jaar bestaat de commissie uit eerder gekozen vrijwilligers van het jaar.

De volgende criteria spelen een rol bij de uiteindelijke keuze.

  1. De toekenning ‘VVHJ’ geschiedt aan een persoon, geen groep.
  2. Toekenning aan een zittend bestuurslid is onmogelijk.
  3. De persoon is langdurig als vrijwilliger binnen de vereniging actief.
  4. De beoogde vrijwilliger behoeft geen lid van de vereniging te zijn.
  5. De kandidaat is stimulerend voor anderen binnen de vereniging.
  6. Hij/zij heeft oog voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.
  7. De activiteiten van de kandidaat hebben rendement voor de vereniging

Dit jaar komt de commissie van VVHJ in juni bij elkaar (i.p.v. in september) om de vrijwilliger van het jaar aan te wijzen. De commissie VVHJ doet natuurlijk geen mededelingen over de voorgedragen personen.

Kandidaten voor de vrijwilliger van het jaar kunnen uiterlijk 7 juni 2019 worden aangemeld bij de voorzitter van de vrijwilligerscommissie Dorothé Ligtenberg: vrijwilligers@avcialfo.nl.

Zij roept de commissie bijeen. De keuze wordt op de Franse avond (28 juni 2019) bekend gemaakt.

Voor verdere informatie: secretaris@avcialfo.nl.

De Vrijwilligerscommissie: Saskia Schutte, Wilma Volgenant, Dorothé Ligtenberg