Van het bestuur…..

Het spreekt vanzelf dat de actieve leden van Cialfo hun vaste trainingsmomenten missen. En, wat bij Cialfo altijd een sterk punt is: de sociale contacten. Ook dat gemis is groot.  Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om elkaar toch, vooral digitaal, te ontmoeten.

De “lock-down” van o.a. de sportverenigingen maakt dat door de sporters allerlei creatieve oplossingen worden gevonden. Er zijn veel Cialfo sporters die hun weg vinden (vaak  letterlijk) met hun loopprogramma op allerlei bospaden. Daar hebben we er in Epe gelukkig heel veel van met alle ruimte om de gewenste afstanden in acht te nemen.!

Veel atletiekclubs geven aandacht aan de gevolgen van de “viruscrisis”. Graag verwijs ik  naar de site van atletiekclub Sprint in Breda. Daarop staat veel en leuke informatie. Klik op:  https://avsprint.nl/nieuws/blijf-in-beweging-en-hou-jezelf-fit-20036  voor nuttige aanwijzingen e.d.

NOC*NSF heeft voor sportverenigingen een checklist gemaakt met aandachtspunten i.v.m. de viruscrisis. kijk op https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen en lees wat er zoal kan komen kijken voor het bestuur en de leden van een club.

Belangrijke elementen daarin gaan over, kort gezegd, de financiële stabiliteit van de vereniging. Hoe zal de club er voor staan nádat alle ellende voorbij is en we weer op volle toeren alle dingen kunnen doen die we van Cialfo gewend zijn te doen. Daar mag best enige zorg over zijn. Maar desalniettemin  heb ik alle vertrouwen dat Cialfo nagenoeg ongeschonden uit de crisistijd zal komen. Daar staan de goede sfeer, de onderlinge samenhang en de, soms indrukwekkende, deelname aan vrijwilligerswerk garant voor, toch?   Een oproep aan de Cialfo leden te doen om hun “cluppie” juist in deze tijden trouw te blijven lijkt me daarom volstrekt niet nodig! Dat spreekt namelijk vanzelf!!!!!