Zoals bekend treden per 1 juli a.s. een aantal aanpassingen van de Corona-maatregelen
in werking. De Atletiek Unie heeft dat verwerkt in haar protocol.
 
Voor het gehele protocol zie: https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Documenten/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_26062020%20def.pdf
 
Hieronder een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:
Maatregelen voor atleten:
– er mag weer binnen gesport worden en
– Douches en kleedkamers van de buiten sportlocaties zijn weer opengesteld;
  (Hierbij geldt wel dat je direct na de training de accommodatie verlaat, tenzij je naar de kantine gaat.)
 
Aanvullende regels voor binnensporten (krachtruimte & indoor accommodatie):
-Voor aanvang van de sportactiviteit zal er d.m.v. een gezondheidscheck een aantal vragen worden   gesteld. Zie voor de vragen deze link: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
 
Maatregelen voor ouders/verzorgers:
Ouders en verzorgers mogen als toeschouwer de accommodatie weer betreden. Wel is de 1,5 meter regel van toepassing.
 
Wedstrijden
Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
 
Voor binnen geldt een maximum van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck.
 
Voor buiten geldt een maximum van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck.
 
Voor overige informatie zie het bovengenoemde protocol en het protocol baanwedstrijden en  protocol loopevenementen. Beide zijn te vinden op de website van de Atletiekunie (https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving)