Van de penningmeester

Cialfo is bezig haar administratie onder te brengen bij All United(ledenadministratie gekoppeld met de ledenadministratie van de Atletiekunie). Een dezer dagen wordt de contributie van september en, indien van toepassing, de verschuldigde bedragen aan de Atletiekunie van uw bankrekening afgeschreven. De tekst van de afschrijving is anders dan u gewend bent en luidt: kenmerk, debiteurennummer, factuurnummer, contributie, helaas is de periode aanduiding vervallen. We kunnen niet meer per kwartaal werken, voor donateurs/studentleden wordt per maand het afgesproken bedrag van € 2,50 geïnd met de omschrijving zoals hierboven genoemd. Ook is de overgang van pupil naar junior en die van junior naar senior aangepast aan de richtlijnen van de Atletiekunie, dus niet meer op de verjaardag van betrokkenen maar op de peildatum 1 januari van elk jaar. Ik hoop op begrip uwerzijds, voor vragen kunt u mij bellen op 0578-614720 of mailen naar: penningmeester@avcialfo .nl

Namens bestuur AV Cialfo-Jan Baack, penningmeester