Vacatures bestuursleden
Ben je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dan is er nu de kans je interesse te laten blijken.
We zoeken voor het nieuwe verenigingsjaar enkele bestuursleden, te weten: een secretaris en een tweede penningmeester, die in overleg met de huidige penningmeester deeltaken uitvoert.
Op dit moment is er al een vacature in het bestuur. We zoeken vooral naar iemand die vanuit het bestuur de verbinding verzorgt met
–    de vrijwilligerscommissie óf
–    de commissie interne en externe communicatie óf
–    de sport- en trainerscommissie.
De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene.
In onze vereniging maken commissies en werkgroepen zelf jaarplannen en geven zij aan wat die kosten. Het bestuur heeft als taak: het gezamenlijk beleid voorbereiden t.b.v. de algemene ledenvergadering, de uitvoering van het beleid te faciliteren, te coördineren en te toetsen aan het meerjarenbeleidsplan.  Belangrijk zijn ook de contacten met de externe relaties.
Maandelijks komen we een avond bij elkaar. Daarnaast worden zo nodig de bijeenkomsten van commissies en werkgroepen bijgewoond door het betreffende bestuurslid.

Vacature commissieleden sponsoring
Een belangrijke taak is het onderhouden van de contacten met bestaande sponsors. Daarnaast is het nodig nieuwe sponsors voor de zg. baanmeters, borden langs de baan en advertenties te werven. Ben je geïnteresseerd in het sponsorbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dán is er nu de kans je interesse te laten blijken.
Naast het eigen commissieoverleg is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures commissieleden interne en externe communicatie
Voor onze vereniging geldt vooral het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie. De commissie coördineert en verzorgt de interne en externe PR.  In ons meerjarenbeleidsplan wordt daarbij vooral gedacht aan:
–    website verbeteren met direct zichtbare info over trainingen, lopen etc.,
–    informatieboekje actualiseren,
–    nieuwsbrieven voor de leden uitgeven,
–    actuele informatie verspreiden,
–    jaarlijkse uitgave van het clubblad.
Naast het regelmatig overleg in de commissie is er twee keer per jaar overleg met het bestuur.

Vacatures Assistent Looptrainer (wegatletiek)
Ben jij Assistent Looptrainer of wil jij Assistent Looptrainer worden? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Assistent looptrainers helpen bij de looptrainingen, vervangen zo nodig de trainer en kunnen zelfs doorgroeien naar het zelfstandig trainen van een (nieuwe) groep. Als assistent looptrainer neem je ook deel aan het overleg van onze trainers.
We starten dit najaar een cursus daarvoor. De cursus Assistent Looptrainer niveau 2 is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de cursus ALT2.
In overleg met de trainers nemen we ook deel aan clinics om bepaalde vaardigheden te oefenen. De kosten voor de cursus worden door de vereniging betaald.

Informatie en aanmelding
Neem voor verdere info en aanmelding contact op met onze vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@avcialfo.nl
Je kunt ook contact zoeken met onze voorzitter, John Steentjes, bereikbaar via mailadres voorzitter@avcialfo.nl of telefonisch 0612278922.