Trainersdiploma’s uitgereikt

Cialfo heeft weer trainers opgeleid. Onze woensdagavond-trainer Richard van den Haak (op de foto in het midden) verzorgde deze cursus van de Atletiekunie met een zestal enthousiaste deelnemers.

20170113cursus

Het diploma ‘assistent looptrainer’ werd op 11 januari uitgereikt aan (v.l.n.r.) Arjan Zweekhorst (AVCialfo), Auke Wijnterp (Aquapoldro/triathlon), Helen Vrielink-Kool (Aquapoldro/triathlon), Gerrit Durberg (AVCialfo), Marianne Peeters (AVCialfo) en  Andrea Kohlrusch (Aquapoldro/triathlon, niet op de foto).

Door de inzet van assistent-looptrainers nemen de trainingsmogelijkheden voor onze leden toe. Een kwalitatief goed sportbeleid is immers een van de doelstellingen van ons meerjarenbeleidsplan. Regelmatig overleggen de trainers daar met elkaar over.

Het bestuur wenst alle trainers, reeds aanwezige en nieuw opgeleide, alle succes bij de uitvoering van onze plannen.