Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

 
  De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen tot stand gekomen.

Op maandag 19 september is er gelegenheid de familie vanaf 12 uur in de Regenboogkerk te condoleren. De dankdienst begint om 13 uur. Daarna is er een samenzijn in restaurant de Veldhoeve.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

Het bestuur van AV Cialfo.

 DirkBakkeren