Oproep beleidsavond 13 januari a.s.

Beste Cialfolid,

Hoe vind jij dat het met AV Cialfo gaat? Denk bijvoorbeeld aan de trainingen, de accommodatie, de communicatie of de activiteiten die de vereniging organiseert. Wat vind je dat er goed gaat of wat moet de komende vijf jaar anders? Kom op woensdag 13 januari 2016 om 20.00 uur naar de vereniging en laat je mening en ideeën horen. Alles wat we die avond van jullie horen wordt meegenomen in het nieuwe beleidsplan dat AV Cialfo gaat opstellen voor de periode 2016-2020.

Met elkaar stellen we prioriteiten en maken keuzes in wat er nodig is om voornemens te realiseren. Geef je uiterlijk 8 januari op voor deze avond door een bericht te mailen naar bestuur@cialfo.nl

Zet bijvoorbeeld in dat bericht: ‘Ik ben er op 13 januari bij’ met daaronder je naam. Je ontvangt van ons daarna een bevestiging met nadere informatie.

Breng je ideeën in! Tot de 13e van januari!

Het bestuur