Notulen ALV 24 februari 2017

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar
waarin de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar
hebben wij als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.
De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.

 

Zie voor vervolg: Concept Notulen ALV 2017