Nieuwsbrief Bestuur AV Cialfo

Nieuw

Niet helemaal nieuw, maar wel een verandering in beleid binnen AV Cialfo is het volgende.

Het blijkt steeds moeilijker voor de clubhuiscommissie en vrijwilligerscommissie om voldoende bezetting voor de kantine te vinden bij wedstrijden, evenementen en vooral tijdens trainingstijden. Verschillende groepen hebben dat zelf opgelost en zo verzorgen de aanwezige leden, bij de pupillen de ouders, de kantinedienst na de training.

Uitgaande van ons devies ‘voor leden, door leden’, willen we niet in de situatie komen dat we van buiten mensen moeten aantrekken om voor ons deze klus te klaren.

Na de training.

Daarom willen we met ingang van 1 juli a.s. het zelf verzorgen van de kantinedienst na de training, wat vaak neerkomt op thee zetten, algemeen invoeren. We vragen de trainingsgroepen dit nu zelf te regelen bij voorbeeld door een lijst te laten rondgaan waarop men intekent wanneer men zijn/haar dienst doet en wellicht het instellen van een coördinator per groep. Dit lijkt ons geen taak voor de trainers.

Bij wedstrijden en evenementen.

Voor kantinebezetting tijdens wedstrijden en evenementen zal de vrijwilligerscommissie een beroep blijven doen op de leden door hen persoonlijk, telefonisch of via de e-mail te benaderen. Graag zien we dat ieder lid een paar keer per jaar een bijdrage levert. We denken dan aan achter de bar staan, broodjes smeren, helpen als jury bij de wedstrijd en het op post staan bij een wedstrijd- of recreatieloop.

Vragen over de kantinedienst en inzet bij wedstrijden/evenementen.

In de komende weken proberen we iedereen via de training te bereiken. Heb je vragen hoe je zaken moet aanpakken, b.v. waar staat de thee, welke kopjes, hoe werkt de afwasmachine e.d., dan kun je dat vragen aan Annelies Muller (aeemuller@ziggo.nl) en/of Gerhard Stegeman (gerhardstegemanepe@hetnet.nl).

Voor wedstrijden en evenementen kun je met je inzet en vragen terecht bij Johan Logtenberg (jlogtenberg@vpf.nl) of Dennis van Lith (vanlithdennis@gmail.com).

Controle van telefoonnummers en e-mailadressen.

De atletiekunie heeft dit jaar alle leden een bewijs van lidmaatschap gestuurd via de mail. Niet iedere lid heeft dat kunnen ontvangen. Ook in onze ledenadministratie blijken niet alle emailadressen aanwezig of correct.

We vragen daarom alle trainingsgroepen in de ledenlijst te checken of hun telefoonnummer en emailadres nog juist zijn en zo nodig aan te passen. De ledenlijsten zitten in de telefoonmap in de kantine.