Nieuwjaarsreceptie

 De prachtig in kerstsfeer en kerstverlichting ingerichte kantine vormde dinsdag 3 januari een aangenaam decor  voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Cialfo .  Voorzitter John Steentjes  maakte een verwijzing naar de sfeervolle entourage en ontlokte de aanwezigen een applaus voor  het creatieve werk dat Jannie Strunk met de aankleding had geleverd.

Aan de hand van een aantal door de beamer geprojecteerde  foto’s  gaf John een kort overzicht van memorabele gebeurtenissen in 2016. De foto’s waren al eerder op de website gepubliceerd.

Uit het foto overzicht werd ook weer  de grote mate van zelfwerkzaamheid van onze vereniging  treffend duidelijk. In het verlengde daarvan werd het belang en de positie van de vrijwilliger nog eens onderstreept.

Het is gebruikelijk iedere jaar de vrijwilliger van het jaar te huldigen.  De benoeming daarvan gaat via een commissie van ereleden die  ten behoeve van het bestuur  de voordracht doet.   Om gekandideerd te worden gaat het niet om  ‘wie heeft het meest gedaan’. De keuze wordt  mede bepaald door het uitlichten van een bepaalde groep. 

Na de keuze in vorige jaren voor een trainer, kantinebeheerder, lid van de klusgroep, schoonmaakgroep, is besloten om voor een kandidaat te kiezen die voor ouders een zichtbaar voorbeeld is van een vrijwilliger binnen de vereniging.

20170103receptie 

Een ouder die daarvoor in aanmerking kwam is  Monique Konijnenberg die met veel enthousiasme en inzet alweer een paar jaar training geeft aan de pupillen. Een zeer betrokken ouder dus! Maar zij niet alleen. Naast haar is ook Karel van de Wetering, ook een ouder, al dezelfde tijd als Monique pupillentrainer. Dat bracht de commissie op de gedachte om dit jaar 2 vrijwilligers aan te wijzen.  Namens het bestuur  overhandigde John  een oorkonde én de daarbij behorende bodywarmer.

In hun dankwoord benadrukten Monique en Karel de inzet van velen, trainers en ouders, die nu betrokken zijn bij onze jeugdafdeling.