Nieuwbrief bestuur dec 2017

Sportprijs voor Desi van Emmerik? Stem t/m 29 december!

Desi van Emmerik is door onze vereniging voorgedragen voor de sportprijs 2017 van de gemeente Epe. Iedereen kan nu op haar stemmen via de website van de gemeente: https://www.epe.nl/in-epe/nieuws_41625/item/stem-op-een-van-de-genomineerden-voor-de-sportprijs-en-heel-epe-beweegt-prijs-2017_33832.html

Wat ons betreft verdient Desi deze sportprijs want Desi is een talentvolle en zeer ambitieuze atlete die, aanvullend op haar trainingen bij AV Cialfo, al enkele jaren een trainingsprogramma volgt bij het RTC Gelderland  (regionaal talent trainingscentrum van de Atletiekunie). Daarmee investeert Desi volop om het beste uit zichzelf te halen. Dat heeft dit atletiekseizoen veel goede resultaten opgeleverd waaronder een eerste prijs 800 meter op de internationale Ruhrgames C-junioren. Een overzicht van haar podiumplaatsen staat sinds 8 december op onze website.

Tijdens de gemeentelijk nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari a.s. wordt bekendgemaakt wie van de drie genomineerden de sportprijs krijgt. Doe daarom mee en stem op Desi, ónze favoriete sportster! Dit kan tot en met 29 december via de website van de gemeente Epe.

Desi

 

Fysiotherapie

De proefperiode met de inloopspreekuren op maandag en dinsdagavond is inmiddels geëvalueerd en we zijn met fysiotherapiepraktijken Optima Forma en Dynamiek tot de conclusie gekomen dat de belangstelling voor een inloopspreekuur te gering is om dit voort te zetten. Met name de oudere recreatieve sporters weten hun weg wel te vinden naar een (eigen) fysiotherapeut.

Voor de wedstrijdsporters en baanatleten gaan we in de komende periode na welke vorm van samenwerking wel zinvol kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld door voorlichting en ondersteuning van trainers/verzorgers. Of door gerichte training van bij voorbeeld core stability. Onze sportcommissie is gevraagd dit idee verder op te pakken voor de baanatleten. De fysiopraktijk Optima Forma wil hier in met ons samenwerken.

Het bestuur dankt de vertegenwoordigers van beide fysiopraktijken, Dynamiek en Optima Forma, voor hun bereidheid en inzet tot nu toe.  

Kantinediensten

Sinds deze zomer gelden er nieuwe afspraken over de kantinediensten. Bij evenementen regelt de kantinecommissie dit, maar tijdens en na de training wordt de inzet van de sporters zelf gevraagd. De voortgang is inmiddels geëvalueerd door de kantinecommissie en de vrijwilligerscommissie. Het loopt in verschillende groepen al heel goed, maar kan hier en daar nog beter. Soms zien we de trainers aan de afwas, of steeds hetzelfde lid, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een taakverdeling onder de sporters blijft de beste oplossing. Dat kan via de intekenlijst per groep.
De volgende ideeën worden verder uitgewerkt:
–    Op de dinsdag- en donderdagavond het idee om met papieren bekers te gaan werken, een experiment.
–    Het hanteren van een checklist in de bar/keuken, zodat iedereen kan zien wat er gedaan moet worden.
–    Het verkopen van zelf gebakken koek/cake. Dit idee komt mede voort uit de behoeft om meer gezonde versnaperingen aan te bieden.  
Met ieders medewerking kunnen we de kantinediensten goed laten verlopen!

Nieuwjaarsreceptie op  9 januari 2018

Op dinsdag 9 januari blikken we terug op een mooi sportjaar. Vanaf acht uur is iedereen die betrokken is op onze vereniging welkom in ons clubgebouw. Naast een korte terugblik – we feliciteren in ieder geval Desi met haar nominatie voor de sportprijs 2017 – wensen we elkaar een sportief 2018 toe. Met een hapje en drankje wordt dat weer een gezellig samenzijn in de door Janny Strunk zo mooi versierde kantine.

Algemene Ledenvergadering: 2 maart 2018

Dezer dagen nodigen we alle commissies en werkgroepen weer uit om hun plannen kenbaar te maken voor 2018 zodat we in de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 maart daarover besluiten kunnen nemen. Om de jaarstukken kort en bondig te houden vragen we één A4-tje aan te leveren met ‘wat ging goed?’, ‘wat kan beter?’, ‘waar wil je aan werken in 2018?’ en ‘wat kost dat?’

Het bestuur vergelijkt dit met het meerjarenbeleidsplan en vraagt zo nodig het plan bij te stellen.

Enkele weken vooraf zullen we de vergaderstukken zichtbaar maken in de kantine en op de website. Op de ALV worden ook de jaarprestatiebekers uitgereikt.

Uit de nieuwsbrief voor de pupillen: Epe On Ice

In de kerstvakantie, op vrijdag 5 januari, mogen alle pupillen gratis schaatsen bij EPE ON ICE van 10.00 – 11.00 uur. Alle kinderen hebben hierover een briefje gehad. Ze kunnen zich opgeven door de naam op de aanmeldlijst te schrijven in het clubhuis. Opgeven kan tot en met donderdag 21 december. Eén introducee meenemen is toegestaan (schrijf deze dan ook op de aanmeldlijst), meerdere introducees meenemen mag, maar de kosten zijn dan voor eigen rekening.

Er zal dus 1 uur geschaatst worden en daarna zullen we het afsluiten met een lekkere kop warme chocolademelk. Schaatsen kan je zelf meenemen, maar ze kunnen ook gehuurd worden bij Epe on Ice. Deelname is geheel gratis, inclusief de schaatshuur. We hopen dat we weer met een grote groep pupillen zullen gaan schaatsen! Trainsters Lisanne en Ella zullen in ieder geval hierbij aanwezig zijn als begeleiders.

Tot Slot

Het bestuur wenst alle betrokkenen bij AVCialfo hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. We zien jullie graag op 9 januari op onze nieuwjaarsreceptie.