Misbruik in de atletiek

Iedereen zal geschrokken zijn van de berichtgeving over het grensoverschrijdend gedrag van een atletiektrainer in Den Haag. De atletiekunie heeft een reactie gestuurd die duidelijk maakt wat er gebeurd is en hoe de unie daarmee is omgegaan. Uit die verklaring blijkt dat een dader wel geroyeerd wordt maar dat, zo lang er geen aangifte is, deze dader iedere straf ontloopt. De atletiekunie bevordert dat de wetgeving wordt aangepast. Lees verder de verklaring op onze website.

Met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag heeft onze verenging in het huishoudelijk reglement de NOC-NSF gedragsregels opgenomen waarin als eerste regel staat: ‘De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (te bewegen).’ Zie onze website onder ‘ALV en Reglementen’.

Vorig jaar besloot het bestuur voor iedere trainer in onze vereniging de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Zoals nu gebleken is kan hiermee grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen worden. Daarom is het goed te melden dat wanneer er sprake is van dit gedrag, of er een vermoeden van is, contact opgenomen kan worden met onze vertrouwenspersoon Marian Koolhaas, tel: 0653290751.