Ledenvergadering markeert het Cialfo beleid

Afgelopen vrijdag, 24 februari, vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Algemene ledenvergadering van Cialfo. Eén van de hoogtepunten van de jaarvergadering van Atletiekvereniging: de uitreiking van de prestatiebekers van het afgelopen seizoen. Op de foto de op de vergadering  aanwezige winnaars.

20170224alv

Het markeert één van de peilers van de club, namelijk het mooie resultaat van de trainingsarbeid. Jan Willem Dijkgraaf, Fred vd Wal en Ruben Zwarts werden als jubilarissen (langdurig lidmaatschap)  in de bloemetjes gezet.

Het gaat goed met de atletiekclub.,  Althans het ledenaantal zit weer in de lift mede dankzij een enthousiaste jeugdafdeling. Maar ook bij de ouderen zit het snor! Het oudste actieve lid, Leo Kwakernaak, is inmiddels 85 jaar geworden.  In een samenvattend overzicht schetste het bestuur de hoogtepunten van het jaar 2016. Aanvullend kwam ook het beeld en de ideeën voor 2017 ter sprake.  Opvallende punten: het in de toekomst bestendigen van de solide financiële situatie van onze club én het vinden van een adequate invulling op diverse “vitale vrijwilligersposities”.  Door het  (statutair) vertrek van Mariska Werler en het (tussentijdse ) afscheid van Karen vd Berg is ook het Bestuur onderbezet geraakt.  Een concept verslag van de jaarvergadering is hier te downloaden. Gerhard Stegeman heeft foto’s van de bijeenkomst gemaakt.

 20170224Jubilarissen

 

Dit jaar zijn er 5 leden 25 jaar lid van AV Cialfo. Hiervan zijn er 4 geen actief lid, maar nog wel betrokken bij de vereniging. Helaas kon Tijmen Hondelink niet aanwezig zijn vanavond. Met een persoonlijk woord van de voorzitter werden Ruben Zwarts, Fred van der Wal, Jan-Willem Dijkgraaf, en Fritz Molenaar gehuldigd. Fritz gaf aan trouw te zijn gebleven aan de vereniging door de warmte die de vereniging uitstraalt; iedereen staat altijd voor elkaar klaar.