Frank Mensink, ere-voorzitter van Cialfo en sportman puur sang, is niet meer.

In 1980 leerden we hem kennen toen zijn kinderen lid werden bij Cialfo.

Naarstig op zoek naar een voorzitter sprak Frank me, de avond voor de ledenvergadering in 1981, aan of we al iemand gevonden hadden. Nee dus.

“Nou dan wil ik het wel gaan doen !”, zei hij.

Wat een voorzitter kregen we. Doorzetter, organisator, stimulator, alles eerste klas.

In de tijd voor we naar de Wachtelenberg verhuisden heeft hij veel tijd gestopt om de politiek te bewerken.

Hij was er altijd en wilde beslist niet bewierookt worden !

Cialfo is hem enorm veel dank verschuldigd en we zullen hem enorm missen.

Bedankt Frank namens alle leden!

Mar Kwakernaak.