CIALFO ONZE STORTPLAATS ???????

Beste Cialfoleden
Namens de klussengroep wil ik volgende probleem met jullie bespreken. Wij doen onze uiterste best om de accommodatie zo netjes mogelijk te houden.  Onze volledige inzet op dinsdagochtend is daarvoor vereist.    
Echter het komt regelmatig voor dat we op dinsdagochtend rommel aantreffen die op de gemeentestortplaats behoren, zoals recentelijk een tafel met een groot blad van glas. Niet allen vraagt dit veel werk, maar kost het de vereniging geld om dit weer weg te werken.
Dit gedrag van onze leden is naar onze mening ongewenst en niet acceptabel. Mocht U menen iets van waarde voor de vereniging te hebben , dan is overleg met de klussengroep de aangewezen weg.
Op dit moment overwegen we een camerabewaking om dit gedrag uit te bannen, hetgeen ik persoonlijk een trieste maatregel vind om het probleem op te lossen. Als het echter niet anders kan , dan moet het maar.
Met sportieve groet, namens de klussengroep
Jan witsenboer