Bestuursperikelen …..Een nieuwe voorzitter.

Zoals bekend heeft de vereniging – na het aftreden van John Steentjes – geen voorzitter. Nadat John zijn voornemen om zijn lidmaatschap van het bestuur niet meer te verlengen is het bestuur bezig geweest te zoeken naar een nieuwe voorzitter. Dat is niet gelukt.

Tijdens de afgelopen ALV is John Steentjes na jaren lang lidmaatschap van het bestuur teruggetreden als voorzitter/secretaris. Het is niet gelukt om tijdens de ALV een nieuwe voorzitter te presenteren. Ook tijdens de ALV bijeenkomst zijn geen leden opgestaan om deze rol op zich te nemen.

Daarom heeft het zittende bestuur – op dat moment bestaande uit twee (2) leden de taak op zich genomen te zoeken naar een nieuwe bestuursleden met name gericht op het vinden van een nieuwe voorzitter.

Met behulp van een aantal leden vanuit de vereniging is dat gelukt. Na een aantal gesprekken zijn we blij en dankbaar om een nieuwe voorzitter aan de vereniging te kunnen presenteren: Rob Hesselink. Rob zal zich zelf binnenkort presenteren aan de vereniging.

Voorlopig zal Rob deze rol als ad interim vervullen en zal hij tijdens de volgende ALV formeel benoemd worden.

robhesselink

 

Is het daarmee allemaal rozegeur en maneschijn? Nee. Zoals aangegeven vervulde John Steentjes een dubbelrol voorzitter en secretaris. Met het aantreden van Rob bestaat het bestuur nu uit drie personen ( Rob Hesselink voorzitter, Jan Baack penningmeester en Jan Huizinga (algemeen bestuurslid). Dat is wel het absolute minimum. Alle bestuurstaken worden verdeeld tussen deze drie personen. Daarnaast is Bram Spaan- de verenigingsmanager- bereid om een aantal taken extra op zich te nemen naast zijn taken als verenigingsmanager. Jullie zullen begrijpen dat de vereniging dringend op zoek is naar bestuursleden. Want hoe meer bestuursleden hoe lichter de taak! Wat zoekt de vereniging o.a.:

  • iemand die de secretaris werkzaamheden op zich neemt, de mogelijk is aanwezig om deze taak uit te voeren zonder formeel bestuurslid te zijn.
  • iemand die de penningmeester kan ondersteunen met de financieel administratie van de vereniging
  • iemand die zich richt op de atletiek onderdelen binnen de vereniging;
  • iemand die zich richt op loopgroepen;
  • iemand die zich richt op het – samen met de verenigingsmanager – ontwikkelen van nieuwe (sport)activiteiten binnen de vereniging.

Wil je eens praten over wat e.e.a. inhoud neem dan contact op iemand van het bestuur. Je kunt dan vrijblijvend informatie krijgen. Of weet je iemand van wie je denkt – die is geschikt laat het ons weten. Stuur een mail naar bestuur@avcialfo.nl

 

Namens het bestuur,

Jan Huizinga ( algemeen bestuurslid)