van het bestuur: Update corona maatregelen pupillen en junioren

Beste AV Cialfo leden,

Waar ik jullie halverwege april schreef dat het opstarten van de activiteiten bij AV Cialfo niet binnen een paar weken zou plaatsvinden, worden wij nu als vereniging ingehaald door de ontwikkelingen.

Met de nodige noodzakelijke aanpassingen in zowel het accommodatie gebruik als ook in de trainingsplanning en activiteit, is er van de Atletiekunie groen licht om vanaf woensdag 29 april weer te starten met de pupillen en junioren trainingen.

Het gaat dan om twee leeftijdsgroepen, te weten van 6 t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar.

Zaterdag 25 april is er een bijeenkomst geweest van bestuur en trainers om duidelijke afspraken en spelregels op te stellen. Deze afspraken zijn conform de richtlijnen zoals deze door de Atletiekunie zijn opgesteld. Verdere uitwerking en details treffen jullie hieronder.

Wel is er met trainers en bestuur afgesproken dat niet opvolgen van de afspraken door ouders, atleten en of trainers, directe stopzetting van de activiteiten zal plaatsvinden.

De Survivalbond heeft ook groen licht gegeven om weer gebruik te gaan maken van de Survivalbaan voor trainingen voor de genoemde leeftijdsgroepen!

Nu het er naar uitziet dat AV Cialfo vooroploopt met het weer actief trainen en sporten op sportpark De Wachtelenberg, brengt dit ook met zich mee dat wij als club een voorbeeldfunctie hebben in het verantwoord omgaan met de vrijheden. Ook verwacht het bestuur en de trainers dat controle op onze activiteiten door handhavingsmedewerk(st)ers van de gemeente Epe niet uit zal blijven. Dat is ook de reden dat er besloten is een bestuurslid, of een door het bestuur gemachtigde persoon, aanwezig te laten zijn tijdens de trainingen.

Tot slot.

Het bestuur wenst een ieder enorm veel plezier, ontspanning en sportiviteit in de rest van dit bijzondere jaar toe. Ga genieten van een stukje herkregen vrijheid, maar ga er wel voorzichtig mee om.

Met vriendelijke groet en tot woensdag 29 april a.s.

Rob Hesselink
Voorzitter AV Cialfo