Van het bestuur: update Corona-maatregelen per 14 oktober 2020.

Best clubleden,

Waarschijnlijk hebben de meeste zo niet allen van jullie gekeken naar de persconferentie van afgelopen dinsdag avond.

Tot onze spijt is gebleken dat we als vereniging een grote stap terug moeten doen in onze vrijheden.

De getallen, en daarmee de maatregelen, spreken denken wij als bestuur, voor zich.
De herwonnen vrijheden van de afgelopen maanden zullen voor een groot gedeelte helaas weer moeten worden ingeleverd.
Laten we met het positieve deel beginnen.;
   De trainingen voor de jeugd tot 18 jaar, en dus niet tot en met, kunnen gewoon doorgang vinden, met dien verstande, dat ouders en toeschouwers geen toegang tot het terrein hebben.
Dan de beperkingen tot 10 november a.s.
   de trainingen voor volwassen leden liggen tot 10 november stil;
   de trainingen voor de race running liggen tot 10 november stil;
   de trainingen voor de GALM groep liggen tot 10 november stil;
   de trainingen dynamic tennis liggen tot 10 november stil;
Dit houdt ook in dat de geplande najaarsloop op 7 november geen doorgang kan vinden. Dit geldt evenzo voor alle andere eventuele evenementen of wedstrijden op het terrein van AV Cialfo. De beperkingen gelden tot 10 november a.s. Dit houdt in dat, vooralsnog, de geplande coopertest op 15 december 2020 nog steeds tot de mogelijkheden behoort en dus gewoon ingepland blijft.
Ook wordt er door het WOC nog getracht een virtuele actie te organiseren in de eerste week van november. Hierover zullen de leden op korte termijn worden geïnformeerd.
Het moge duidelijk zijn dat wij allemaal een heel ander jaar krijgen als waar we op gehoopt hadden. Ook is duidelijk dat als we de opgelegde beperkingen negeren, de gevolgen veel groter kunnen zijn.
Het bestuur verzoekt alle leden om niet op eigen initiatief berichten en mededelingen over wel of geen beperkingen of vrijheden op de site te plaatsen. Dit levert slechts verwarring en vraagtekens op.
met vriendelijke groet
Bestuur AV Cialfo