Onderstaand de nieuwe contributie bedragen vanaf jan. 2021.

 

CONTRIBUTIE PER 01.01.2021            
        jaarlijks jaarlijks jaarlijks
categorie geboren in leeftijd Cialfo KNAU KNAU KNAU
      maand contributie licentie totaal
mini pupil 2014 en later 7 11,00 15,90 n.v.t. 15,90
C-pupil 2013 8 11,00 15,90 8,60 24,50
B-pupil 2012 9 11,00 15,90 8,60 24,50
A-pupil 2011/2010 10-11 11,00 15,90 8,60 24,50
D-junior 2009/2008 12-13 15,65 16,80 15,30 32,10
C-junior 2007/2006 14-15 15,65 16,80 15,30 32,10
B-junior 2005/2004 16-17 15,65 16,80 15,30 32,10
A-junior 2003/2002 18-19 15,65 16,80 15,30 32,10
senior 2001 en eerder 20-34 17,00 18,15 24,50 42,65
master m.i.v. geboortedag 1986 en eerder 35 17,00 18,15 24,50 42,65
recreant     17,00 18,15   18,15
wandelaar     17,00 18,15   18,15
galm     17,00 18,15   18,15
dynamic tennis     17,00     18,15
survivalrunning     17,00      
racerunning     17,00      
studentenlidmaatschap     2,60      
trainer     2,60      
begunstiger     2,60      
            eenmalig
inschrijven als lid           8,00
overschrijven n/Cialfo           10,95
            jaarlijks
dynamic tennis, bondsafdracht indien van toepassing           10,00
survivalrunning, bondsafdracht indien van toepassing           20,00
Toelichting
> Cialfo contributie maandelijks, KNAU-afdracht in januari.
> licentie verplicht voor pupillen en junioren(volgens bestuursbesluit Cialfo)
> de contributie wordt jaarlijks verhoogd met de CBS prijsindex van de AU dit jaar 4,00%.
> de opzegging van het lidmaatschap dient gedurende het jaar tenminste 4 weken van te voren
schriftelijk bij de ledenadministratie doorgegeven te worden, de opzegging per 1 januari
dient tenminste 6 weken van te voren doorgegeven te worden
> de opzegging dient bij voorkeur te geschieden via mail-adres: ledenadministratie@avcialfo.nl
of via postadres: Ledenadministratie AV Cialfo – Postbus 140 – 8160AC Epe
> opzeggingen via de trainer zijn niet rechtsgeldig