van het bestuur: UPDATE  van de maatregelen en uitbreiding van de trainingsmogelijkheden

Beste AV Cialfo leden,

De positieve ontwikkelingen met betrekking tot het terugdringen van de Corona problemen, vragen om een UPDATE  van de maatregelen en uitbreiding van de trainingsmogelijkheden.

Vanaf 11 mei start een “tweede fase” en mogen atleten/sporters vanaf 19 jaar weer buiten en in groepsverband trainen, zowel in de openbare ruimte als op de atletiekaccommodatie.  Voor deze verruiming geldt dat sportactiviteiten op minimaal 1,5 meter uit elkaar gedaan moeten worden. Dat geldt dus ook voor alle loopgroepen. Het bestaande protocol van de Atletiekunie is op enkele punten aangepast.  Op basis van o.a. de ervaringen zal dit protocol regelmatig een update krijgen.  Iedere gemeente afzonderlijk is verzocht met de lokale sportclubs te overleggen wat de maximale groepsgrootte  mag zijn.

Het bestuur heeft inmiddels afgelopen zaterdag 9 mei jl. overlegd met de trainers.  Aansluitend op de RIVM adviezen en de al eerder op deze site vermelde voorwaarden en aanwijzingen (lees ze nog eens goed door s.v.p. )  is aanvullend het volgende afgesproken.

  • Vooralsnog gaan we bij Cialfo uit van een maximale groepsgrootte van 10 sporters per trainer. Bij de grotere loopgroepen kan een assistent trainer worden aangewezen. Zodra de gemeente een getal bepaalt voor de groepsgrootte die anders is dan 10 zal daar, ook via de trainers, informatie over komen.
  • De loopgroepen van de maandagavond, dinsdagavond,  woensdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagochtend trainen gedurende de zomertijd als vanouds in het bos. Afgesproken is dat deze sporters op de atletiekbaan hun overkleding  kunnen deponeren.  De trainer zal hiervoor aanwijzingen geven. Dit geldt idem voor de Nordic Walking groep.
  • De  met ingang van 29 april jl. gemaakte afspraken en indelingen van en voor de pupillen en junioren tot en met 1e jaars A  veranderen niet. Baanatleten vanaf 19 jaar  kunnen op de maandag- en woensdagavond weer meetrainen tussen 19.00 en 20.15 uur
  • De baantrainingen van de dinsdag- en donderdagavond starten weer op 12 mei a.s. met, let op, aangepaste tijden, namelijk van 19.15 u tot 20.30 uur. (Trainers Arnold/Bas).
  • De survivaltrainingen voor 19 jaar en ouder gaan ook weer van start. Die staan nu ingeroosterd op de zaterdag tussen 10.00 en 11.15 uur en op de woensdag 19.00 tot 20.15 uur.
  • De maandagavondgroep gaat op maandag 18 mei van start. (Zie bericht van trainer Gerrit).
  • Ook op de dinsdag en donderdagavond zal er op de atletiekbaan een “corona-coördinator” aanwezig zijn die, ter ondersteuning van de trainers, toeziet op naleving van de protocollen.

Zoals ook in het bericht van 26 april jl. aangegeven, wenst het bestuur een ieder veel plezier, sportiviteit en ontspanning. Jammer genoeg zal dat nog niet zonder de nodige beperkingen en regels van RIVM en Atletiekunie kunnen. Dat die maatregelen goed en nauwkeurig na te leven zijn, is in de afgelopen twee weken gebleken. Dank daar voor aan zowel atleten, trainers en ouders.

Met vriendelijke groet en tot het volgende bericht,

Namens het bestuur,

Rob Hesselink
Voorzitter AV Cialfo