Samenwerking Cialfo en De Gemzen

Medio maart dit jaar hebben AV De Gemzen en AV Cialfo een combinatieteam meisjes junioren samengesteld om deel te nemen aan de landelijke competitie. Dit werd met name ingegeven omdat AV Cialfo onvoldoende atleten beschikbaar had voor een eigen team. Om de wedstrijden goed te kunnen voorbereiden hebben beide verenigingen toen besloten om de junioren van beide verenigingen de gelegenheid te geven om bij elkaar te trainen, ongeacht bij welke vereniging de junior lid was. In het afgelopen zomerseizoen heeft het combinatieteam bij de junioren goed gewerkt. Aangezien het om een kleine groep ging, hebben beide verenigingen afgesproken dit in de vorm van een pilot te gaan organiseren en dit in het najaar te evalueren. Deze evaluatie heeft op 22 november jl. plaatsgevonden.

Dit voorjaar is er bij AV De Gemzen een conflict ontstaan tussen een aantal juniorentrainers en het verenigingsbestuur. Dat heeft er helaas toe geleid dat het bestuur is afgetreden en uiteindelijk vier trainers AV De Gemzen hebben verlaten. Drie van deze trainers hebben de overstap naar Cialfo gemaakt. Omdat de gevolgen van het conflict bij AV De Gemzen nog regelmatig leidt tot verwijten en onmin, hebben de beide besturen in goed overleg besloten de lopende pilot per direct te beëindigen.

Bij de Gemzen zijn de trainingen na de zomer in september van start gegaan met een duidelijk kleinere groep trainers. Om nu een ieder de broodnodige rust en de ruimte te geven, hebben de besturen van AV Cialfo en AV De Gemzen besloten om volgend jaar aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen (d.w.z. najaar 2020) de mogelijkheden voor verdere samenwerking met elkaar opnieuw te onderzoeken. Tot die tijd trainen de atleten van AV Cialfo en AV De Gemzen binnen hun eigen vereniging en nemen aan de competitie deel in de competitieploeg van hun eigen vereniging. Beide besturen betreuren het dat een combiteam er voor het komende wedstrijdseizoen niet in zit maar zien in dat er nog te veel onrust heerst. Daarom kiezen de besturen ervoor om de komende periode te gebruiken om te ‘normaliseren‘. We willen graag weer een situatie bereiken waarin trainers en atleten elkaar weer kunnen verdragen en respecteren. Dat heeft wat extra tijd nodig, vandaar dat wij in gezamenlijkheid hebben besloten om deze ‘afkoelingsperiode’ in te stellen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, meldt dit dan aan Rob Hesselink (voorzitter van Cialfo) of Reint Scholten (Overbruggingsbestuur De Gemzen). Rob en Reint gaan dan graag een persoonlijk gesprek aan. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven. De besturen van Cialfo en De Gemzen geven daarin het voorbeeld!