Aanvullende afspraken m.b.t. de pupillen en juniorentrainingen

Aanvullende afspraken:  waar nodig met inachtneming van de Corona nood- verordening zoals die geldt m.i.v. 29 april a.s.

T.a.v. de trainingen geldt:

 

Atletiektrainingen

 • De pupillen trainingen starten weer op de gebruikelijke tijdstippen. Eerste training donderdag 30 april a.s. tussen 18.00 en 19.00 uur. (Monique Konijnenberg coördineert de pupillentrainers). Belangrijk: de A pupillen trainen dus nu ook tot 19.00 uur ipv 19.15 uur, zodat het makkelijk wordt met halen en brengen voor ouders met kinderen in verschillende groepen.
 • De D juniorengroep gaat ook weer op de gebruikelijke tijdstippen trainen. Eerste training donderdag 30 april  a.s. tussen 18.30 en 19.45 uur. (Trainers: Ruben – Elijanne)
 • De C t/m 1e jaars A junioren (tot en met 18 jaar) starten eveneens de trainingen op de woensdag- en maandagavond. Let op: tot nader bericht op een aangepast tijdstip namelijk van 19.00 tot 20.15 uur. Eerste training woensdag, 29 april a.s.. In deze groep trainen alle disciplines tegelijk, dus ook de mila atleetjes die vóór de crisis ook wel eens op dinsdag en donderdag kwamen. (trainers: Erik, Bas, Arnold met op de achtervang Fred, Anja)
 • Voor de junioren geldt het “1,5 meter” voorschrift. Bij aanvang van elke training geeft de trainer aan wat hij/zij verwacht van de atleten bij de uitvoering van het trainingsprogramma. Bij niet naleving daarvan kan de atleet worden weggezonden.

Survivaltrainingen

Op maandag: Kan de jeugd van 8 t/m 18 jaar komen trainen van 18:00 tot 19:00 uur. Wij delen de groepen vervolgens verder in: Van 8 t/m 12 jaar en van 13 t/m jaar 18 jaar.
Op zaterdag: kan de jeugd van 8 t/m 18 komen trainen van 11:00 tot 12:00 uur. Wij delen de groepen vervolgens verder in: Van 8 t/m 12 jaar en van 13 t/m jaar 18 jaar.

 • T.a.v het Atletiekprotocol van de Atletiekunie zoals vrijdag, 24 april j.l. is gepubliceerd door de Atletiekunie, gelden de volgende, op Cialfo toegesneden maatregelen.
 1. De veiligheid- en hygiëneregels op basis van de RIVM voorschriften en nader verwoord in het protocol van de Atletiekunie, hoofdstuk: “Atletiek in de 1,5 meter samenleving” geldt (dus ook) voor onze accommodatie, onze atleten en atleetjes, de ouders daarvan, de trainers en bestuursleden en verenigingsmanager.
 2. Het Bestuur wijst er met nadruk op dat zowel trainers,  de atleten als  ook de ouders (in het bijzonder die van de pupillen) kennis hebben genomen van het Atletiekprotocol en daar ook naar handelen. Bij niet naleving daarvan kan de toegang tot de accommodatie ontzegd worden.
 3. Op de Cialfo accommodatie zijn, in het kader van de  Veiligheid- en Hygiëneregels en aanvullend op het protocol van de Atletiekunie, de volgende voorzieningen getroffen:
  -> de gebouwen zijn gesloten, met uitzondering van de toiletten. In de hal van het clubgebouw zijn een EHBO kit en de AED geplaatst.
  -> bij de ingang  van het clubgebouw is desinfectie-materiaal geplaatst t.b.v. het reinigen van de handen.–> alléén de trainers hebben toegang tot de opslagruimte van het trainingsmateriaal. Zij dragen ook zorg voor reiniging van gebruikt materiaal.
  -> het brengen en ophalen van atleetjes kan plaatsvinden aan het einde van de oprit van de atletiekbaan. Met linten en een “Kiss & Ride” bebording is de exacte locatie aangegeven.  Let ook op de aangegeven looproutes.  De pupillencoördinator, Monique Konijnenberg, verstrekt tijdig aanvullende informatie aan de ouders.
  ->  tijdens elke training zal een door het bestuur gemachtigde “Corona-coördinator” aanwezig zijn die er op toeziet dat de bepalingen van Atletiekprotocol van de Atletiekunie én de aanvullende Cialfo maatregelen worden nageleefd.  Christel Baack houdt in dat verband toezicht tijdens de pupillen trainingen. Bij de juniorentrainingen wordt die functie ingevuld door een bestuurslid of iemand namens het Bestuur, herkenbaar aan een hesje.