Gezocht bestuursleden: voorzitter, secretaris, leden

Per maart 2019 is er behoefte aan een voorzitter, een secretaris, een lid t.b.v. de baanatletiek en een lid t.b.v. de loopsporten.

De voorzitter leidt de ALV en bestuursvergaderingen, is voor een aantal commissies/werkgroepen de contactpersoon en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. John Steentjes heeft deze taak de laatste vijf jaar vervuld en stelt zich, nu zijn termijn afloopt, niet herkiesbaar.
De functie van secretaris staat ook nog open. Hij/zij zet zich vooral in voor de informatieverwerking (ALV, bestuursvergaderingen, en interne berichtgevingen).
Onze ambitie is gericht op het mogelijk maken van atletieksporten voor iedereen. Het zou goed zijn als in het bestuur de baanatletiek en loopsporten vertegenwoordigd zijn.
Alle bestuursleden zijn contactpersoon voor een commissie/werkgroep.

Ben je geïnteresseerd in een van deze taken, of beveel je iemand aan, neem dan contact op met het bestuur of de vrijwilligerscommissie: voorzitter@avcialfo.nl of vrijwilligers@avcialfo.nl