Algemene Ledenvergadering: belangrijke besluiten.

In vele opzichten passeerden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016 interessante onderwerpen de revue. Bij ontvangst in het clubhuis werden de leden bij de koffie verrast met een “petitfour 40 jaar Cialfo”. 2 maart 1976 was de geboortedag van Cialfo, vandaar. In de loop van het jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de “dag van de atletiek” op 7 mei en op de Cialfo clubdag 24 september.

De ALV heeft enkele belangrijke besluiten genomen. De contributie gaat voor het eerst sinds jaren enigszins verhoogd worden. Dat wil zeggen, iets meer dan de gebruikelijke index die de atletiekunie jaarlijks aangeeft. De verhoging wordt gedifferentieerd en o.a. gerelateerd aan categorieën. Binnenkort zal van de zijde van het Bestuur hierover bericht worden.

Een ander belangrijk en ook bijzonder besluit is de vaststelling van een nieuw meerjaren beleid. Het gaat dan om de periode 2016 – 2020. De nieuwe visie is tot stand gekomen op basis van de evaluatie van het voorgaande meerjarenplan, aangevuld met de resultaten van werkgroepen. Enkele maanden geleden hebben plm 30 leden van Cialfo (dwarsdoorsnede van de vereniging) samen met het bestuur”gebrainstormd” over de toekomst. Tal van nuttige gedachten en ideeën die daaruit naar voren kwamen zijn verwerkt in het beleid voor de nabije toekomst. De ALV heeft nog enkele items aangedragen. En vervolgens is het nieuwe meerjarenplan definitief vastgesteld. Voor de uitwerking en uitvoering daarvan wordt een beroep op de leden gedaan.

Traditiegetrouw werden in de ALV de prestatiebekers uitgereikt en stilgestaan bij enkele sportieve wapenfeiten. Ook werden enkele jubilarissen naar voren geroepen. Ditmaal zijn het Marteke en Jan Witsenboer die door de voorzitter op ontspannen wijze werden herinnerd aan hun 25-jarig lidmaatschap van onze club. De winnaars van de prestatiebekers worden in een apart overzicht op deze site gepubliceerd.

20160304 Prestatiebekers