Algemene ledenvergadering: 8 maart 2019

Dezer dagen nodigen we alle commissies en werkgroepen weer uit om hun plannen kenbaar te maken voor 2019 zodat we in de algemene ledenvergadering op vrijdag 8 maart daarover besluiten kunnen nemen. Om de jaarstukken kort en bondig te houden vragen we één A4-tje aan te leveren met ‘wat ging goed?’, ‘waar wil je aan werken in 2018?’ en ‘wat kost dat?’ Het bestuur vergelijkt dit met het meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

Enkele weken vooraf zullen we de vergaderstukken zichtbaar maken in de kantine en op de website. Op de ALV worden ook de jaarprestatiebekers uitgereikt.