Algemene Leden Vergadering 20 maart 2020 — UITGESTELD —

Onderstaand de agenda voor de ALV op 20 maart 2020. 

Locatie de kantine.

Inloop vanaf 19:00 uur. Start vergadering 19:30 uur.

Na afloop van de vergadering bent u van harte uitgenodigd voor een hapje en drankje.

De bij de vergadering horende documenten leggen ter inzage in de kantine.

Agenda:

Opening

Uitreiking baanprestaties bekers

Huldiging jubilarissen

Benoeming bestuursleden
-Benoeming voorzitter.

Pauze

Jaarverslagen 2019 commissies/werkgroepen

Plannen 2020

Jaarrekening 2019/Kascommissie

Begroting 2020

Afsluiting