Activiteiten door derden op de baan deze week gestart

M.i.v. deze week trainen sporters van AV Veluwe, AV 34 en de RSG (weer) op onze baan.
Om preciezer te zijn:

  • iedere woensdagavond om 19.00 uur komen er sporters van AV Veluwe ivm de renovatie van hun eigen baan,
  • (iedere) zaterdagmorgen komt een mastergroep van AV 34,
  • iedere week (ma t/m vr) leerlingen en hun docenten van de RSG.
  • Intussen is ook de survivalruntraining uitgebreid met een training op donderdag van 17.00 – 18.00 uur.

Dit (mede-)gebruik door derden past in onze meerjarendoelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2016-2020.
Heb je vragen over dit medegebruik of merk je dat er nog aanvullende praktische afspraken nodig zijn, laat dan even aan ons weten.
Met goed overleg moet dit alles prettig kunnen verlopen.
 
Namens bestuur,
met groet,
John Steentjes (wnd secr).