De concept notulen van de ALV van 8 maart j.l. zijn hier te downloaden.