Indien je je weer wilt afmelden omdat je bij nader inzien toch niet kunt, stuur dan een mail aan vrijwilligers@avcialfo.nl