Nieuws

Pupillen schaatsen bij Epe on Ice

Woensdag 28 december was er 2 uur schaatspret bij Epe on Ice met vele Cialfo pupillen en junioren. Ze mochten broers/zussen/vriendjes en vriendinnetjes meenemen. In totaal waren er wel 61 kids! Lekker schaatsen na de feestdagen, want deze sportieve kinderen houden niet van stilzitten! Iedereen kreeg ook lekkere warme chocolademelk aangeboden. Bedankt Cialfo bestuur voor dit leuke uitje! Klik op…

Lees meer

We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Rond de jaarwisseling kijken we met plezier terug naar de vele activiteiten die er het afgelopen jaar  in onze atletiekvereniging plaats vonden. Het is goed om dat gezamenlijk te doen en meteen vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wij nodigen daarom alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur in het clubhuis.

Kerstsfeer

Als je de kantine inloopt word je verrast door de vele lichtjes die nog eens spiegelen in de ruiten. Wat een feest van licht wordt dat zo. Dank vooral aan Janny Strunk die hier veel tijd en moeite in steekt.

20161218Kantine

Hoogtepunten

Hét hoogtepunt van 2016 was de clubdag, dit jaar in het teken van ons veertigjarig bestaan. Het werd een echt verjaardagsfeest met een aangepast sportprogramma waaraan vooral onze jeugdleden deelnamen. Veel trouwe leden waren erbij en ook de oudleden waren goed vertegenwoordigd. Velen bleven eten en ook hier werd weer zichtbaar dat Cialfo eigenlijk één grote familie is.
Er waren meer hoogtepunten: tijdens de open atletiekdag, begin mei, sportten onze leden samen met aanwezige belangstellenden. De voorjaarsloop en de najaarsloop kende een grotere deelname. De kidsrun bij de najaarsloop werd een succes.

Nieuwe activiteiten

Lees meer

Vacatures

Vacatures bestuursledenBen je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dan is er nu de kans je interesse te laten blijken. We zoeken voor het nieuwe verenigingsjaar enkele bestuursleden, te weten: een secretaris en een tweede penningmeester, die in overleg met de huidige penningmeester deeltaken uitvoert.Op dit moment is er al een vacature in het bestuur.…

Lees meer

Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Beste leden, we hebben samen een atletiekvereniging ontwikkeld die zich kenmerkt door een goede organisatie met zelfstandig werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie. Veel vrijwilligers dragen daartoe bij. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters, recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, wandelaars, tennissers, wandelaars en survivalrunners voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie. We houden vele trainingen, organiseren atletiekwedstrijden en andere evenementen waarin sport en gezelligheid samen gaan. Het is ieders wens dat dat nog lang zo mag blijven.
 
Hoe onze atletiekvereniging ontstond, nu 40 jaar geleden, is te lezen in de bijdrage van Mar Kwakernaak, hierna afgedrukt.
 
Anno 2016 ziet de gemeente Epe sport steeds meer als middel om gezondheidswinst te behalen. We werken daarom nauw samen met de gemeentelijke sportcoaches en bevorderen met hen o.a. de jeugd- en ouderensport. Het ‘Sportcafé Epe’ en de website ‘heelepebeweegt.nl’ zijn platforms geworden voor overleg met gemeente en andere sportverenigingen. Ons terrein wordt gebruikt door scholen voor basis en voortgezet onderwijs en ook andere atletiekverenigingen hebben de weg naar ons gevonden. Niet voor niets heet ons beleidsplan ‘sporten mét iedereen’.
In dat beleidsplan dagen we onszelf uit. De komende jaren werken we vooral aan  het sportbeleid met aandacht voor bestaande en nieuwe activiteiten en de beoogde kwaliteit van ons sportaanbod. Het accommodatiebeleid is gericht op het optimale gebruik van onze uitstekende voorzieningen. Aan derden wordt steeds meer de mogelijkheid geboden – tegen vergoeding – gebruik te maken van onze faciliteiten. Het communicatiebeleid is gericht op het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie’. De realisatie van ons beleid zal in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop we zowel in als buiten de vereniging samen werken.
Als bestuur hebben we het vertrouwen dat dat met de inzet van velen zal blijven lukken.
 
De clubdagcommissie biedt ons zaterdag een programma dat naast het sporten de mogelijkheid biedt elkaar te feliciteren en op gezellige wijze terug en vooruit te blikken. Graag tot dan.
 
Namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.

40 JAAR CIALFO – Door Mar Kwakernaak

Voelde me geroepen na zo veel jaren in de pen te klimmen en even terug te blikken op de beginjaren.

Lees meer

Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

    De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen…

Lees meer

We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

Lees meer

Breng nu uw stem uit op AV Cialfo

De Rabobank Noord Veluwe heeft het Clubkas Fonds opgericht. Leden van deze bank kunnen hun favoriete vereniging van een extraatje voorzien! Stem daarbij vanzelfsprekend op AV Cialfo ! Hoe en wanneer kan ik stemmen? U kunt twee stemmen uitbrengen, die naar verwachting elk tussen de €5,- en €10,- waard zijn. Dit is afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering: belangrijke besluiten.

In vele opzichten passeerden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016 interessante onderwerpen de revue. Bij ontvangst in het clubhuis werden de leden bij de koffie verrast met een “petitfour 40 jaar Cialfo”. 2 maart 1976 was de geboortedag van Cialfo, vandaar. In de loop van het jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 4 maart 2016 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open. Klik hier voor de agenda en het jaarverslag Klik hier voor het beleidsplan dat op de ALV wordt…

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie 2016

  Op 4 januari a.s. is weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om 20:00 in de kantine. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. Bestuur AV Cialfo    

Lees meer