Nieuws

3e cross in Epe: Oostelijk kampioenen Cialfo.

Ook de junioren hebben zich goed gepresenteerd op de 3e cross, waaraan gekoppeld het oostelijk kampioenschap. Mooie 1e plaatsen waren er voor Desi van Emmerik bij de MC en broer Sam van Emmerik in de JD klasse en voor Liset van der Hulst bij de Ma. Ook was er eremetaal voor Jim van Emmerik die de 2e plek wist te…

Lees meer

Veel pupillen in de prijzen bij mooie cross in Epe

Zaterdag 14 januari was het dan zover, de cross in Epe. In totaal deden er 23 enthousiaste pupillen mee, die allemaal goed hun best deden. Een zwaar parcours, gelijk de sneeuw/zandbult over bij de start en tussendoor ook nog een paar heuveltjes. Het was erg koud en eerst begon het ’s ochtends nog even te sneeuwen, maar daarna ging het…

Lees meer

Trainersdiploma’s uitgereikt

Cialfo heeft weer trainers opgeleid. Onze woensdagavond-trainer Richard van den Haak (op de foto in het midden) verzorgde deze cursus van de Atletiekunie met een zestal enthousiaste deelnemers. Het diploma ‘assistent looptrainer’ werd op 11 januari uitgereikt aan (v.l.n.r.) Arjan Zweekhorst (AVCialfo), Auke Wijnterp (Aquapoldro/triathlon), Helen Vrielink-Kool (Aquapoldro/triathlon), Gerrit Durberg (AVCialfo), Marianne Peeters (AVCialfo) en  Andrea Kohlrusch (Aquapoldro/triathlon, niet op…

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie

 De prachtig in kerstsfeer en kerstverlichting ingerichte kantine vormde dinsdag 3 januari een aangenaam decor  voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Cialfo .  Voorzitter John Steentjes  maakte een verwijzing naar de sfeervolle entourage en ontlokte de aanwezigen een applaus voor  het creatieve werk dat Jannie Strunk met de aankleding had geleverd.

Aan de hand van een aantal door de beamer geprojecteerde  foto’s  gaf John een kort overzicht van memorabele gebeurtenissen in 2016. De foto’s waren al eerder op de website gepubliceerd.

Uit het foto overzicht werd ook weer  de grote mate van zelfwerkzaamheid van onze vereniging  treffend duidelijk. In het verlengde daarvan werd het belang en de positie van de vrijwilliger nog eens onderstreept.

Het is gebruikelijk iedere jaar de vrijwilliger van het jaar te huldigen.  De benoeming daarvan gaat via een commissie van ereleden die  ten behoeve van het bestuur  de voordracht doet.   Om gekandideerd te worden gaat het niet om  ‘wie heeft het meest gedaan’. De keuze wordt  mede bepaald door het uitlichten van een bepaalde groep. 

Na de keuze in vorige jaren voor een trainer, kantinebeheerder, lid van de klusgroep, schoonmaakgroep, is besloten om voor een kandidaat te kiezen die voor ouders een zichtbaar voorbeeld is van een vrijwilliger binnen de vereniging.

20170103receptie 

Lees meer

Pupillen schaatsen bij Epe on Ice

Woensdag 28 december was er 2 uur schaatspret bij Epe on Ice met vele Cialfo pupillen en junioren. Ze mochten broers/zussen/vriendjes en vriendinnetjes meenemen. In totaal waren er wel 61 kids! Lekker schaatsen na de feestdagen, want deze sportieve kinderen houden niet van stilzitten! Iedereen kreeg ook lekkere warme chocolademelk aangeboden. Bedankt Cialfo bestuur voor dit leuke uitje! Klik op…

Lees meer

We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Rond de jaarwisseling kijken we met plezier terug naar de vele activiteiten die er het afgelopen jaar  in onze atletiekvereniging plaats vonden. Het is goed om dat gezamenlijk te doen en meteen vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wij nodigen daarom alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur in het clubhuis.

Kerstsfeer

Als je de kantine inloopt word je verrast door de vele lichtjes die nog eens spiegelen in de ruiten. Wat een feest van licht wordt dat zo. Dank vooral aan Janny Strunk die hier veel tijd en moeite in steekt.

20161218Kantine

Hoogtepunten

Hét hoogtepunt van 2016 was de clubdag, dit jaar in het teken van ons veertigjarig bestaan. Het werd een echt verjaardagsfeest met een aangepast sportprogramma waaraan vooral onze jeugdleden deelnamen. Veel trouwe leden waren erbij en ook de oudleden waren goed vertegenwoordigd. Velen bleven eten en ook hier werd weer zichtbaar dat Cialfo eigenlijk één grote familie is.
Er waren meer hoogtepunten: tijdens de open atletiekdag, begin mei, sportten onze leden samen met aanwezige belangstellenden. De voorjaarsloop en de najaarsloop kende een grotere deelname. De kidsrun bij de najaarsloop werd een succes.

Nieuwe activiteiten

Lees meer

Vacatures

Vacatures bestuursledenBen je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dan is er nu de kans je interesse te laten blijken. We zoeken voor het nieuwe verenigingsjaar enkele bestuursleden, te weten: een secretaris en een tweede penningmeester, die in overleg met de huidige penningmeester deeltaken uitvoert.Op dit moment is er al een vacature in het bestuur.…

Lees meer

Van het bestuur bij het 40–jarig bestaan.

Beste leden, we hebben samen een atletiekvereniging ontwikkeld die zich kenmerkt door een goede organisatie met zelfstandig werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie. Veel vrijwilligers dragen daartoe bij. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters, recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, wandelaars, tennissers, wandelaars en survivalrunners voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie. We houden vele trainingen, organiseren atletiekwedstrijden en andere evenementen waarin sport en gezelligheid samen gaan. Het is ieders wens dat dat nog lang zo mag blijven.
 
Hoe onze atletiekvereniging ontstond, nu 40 jaar geleden, is te lezen in de bijdrage van Mar Kwakernaak, hierna afgedrukt.
 
Anno 2016 ziet de gemeente Epe sport steeds meer als middel om gezondheidswinst te behalen. We werken daarom nauw samen met de gemeentelijke sportcoaches en bevorderen met hen o.a. de jeugd- en ouderensport. Het ‘Sportcafé Epe’ en de website ‘heelepebeweegt.nl’ zijn platforms geworden voor overleg met gemeente en andere sportverenigingen. Ons terrein wordt gebruikt door scholen voor basis en voortgezet onderwijs en ook andere atletiekverenigingen hebben de weg naar ons gevonden. Niet voor niets heet ons beleidsplan ‘sporten mét iedereen’.
In dat beleidsplan dagen we onszelf uit. De komende jaren werken we vooral aan  het sportbeleid met aandacht voor bestaande en nieuwe activiteiten en de beoogde kwaliteit van ons sportaanbod. Het accommodatiebeleid is gericht op het optimale gebruik van onze uitstekende voorzieningen. Aan derden wordt steeds meer de mogelijkheid geboden – tegen vergoeding – gebruik te maken van onze faciliteiten. Het communicatiebeleid is gericht op het laten zien wat je doet en wie je bent voor wie’. De realisatie van ons beleid zal in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop we zowel in als buiten de vereniging samen werken.
Als bestuur hebben we het vertrouwen dat dat met de inzet van velen zal blijven lukken.
 
De clubdagcommissie biedt ons zaterdag een programma dat naast het sporten de mogelijkheid biedt elkaar te feliciteren en op gezellige wijze terug en vooruit te blikken. Graag tot dan.
 
Namens het bestuur, John Steentjes, voorzitter.

40 JAAR CIALFO – Door Mar Kwakernaak

Voelde me geroepen na zo veel jaren in de pen te klimmen en even terug te blikken op de beginjaren.

Lees meer

Overlijdensbericht Dirk Bakkeren

    De familie Bakkeren heeft ons bericht dat Dirk op 13 september is overleden. Als lid van de atletiekvereniging en als deelnemer aan de tennisgroep laat hij goede herinneringen achter. Dirk heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. De hele elektrische voorziening zowel in het clubhuis als de verlichting om de baan is mede door zijn toedoen…

Lees meer

We hebben niet stilgezeten…..maart 2016

In het vervolg zal na iedere bestuursvergadering kort verslag gedaan worden van ontwikkelingen in de vereniging. Het bestuur wil daarmee iedereen op de hoogte houden en de kans geven te reageren. Dit als bijdrage aan de communicatie tussen bestuur, commissies of werkgroep en leden.

Het bestuur heeft de notulen van de Algemene ledenvergadering afgerond en die verschijnen nu op de website. Zoals gewoonlijk worden in de volgende ALV ter instemming voorgelegd.
De ALV heeft het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd en zelfs hier en daar aanvullende suggesties gedaan. Ook dat is in het verslag van de ALV te lezen. Het is nu de taak van commissies, werkgroepen en bestuur de uitwerking van het beleid ter hand te nemen naast de vele lopende zaken zoals voorgesteld per commissie of werkgroep:

Lees meer