Van het bestuur…

Zoals uit persconferentie van de Minister President van gisteravond is af te leiden worden een aantal corona-maatregelen m.b.t. sporten aangepast. Het bestuur gaat overleggen op welke wijze AV Cialfo hier vorm aan gaat geven. Hierbij zullen de belangen en opvattingen van de jeugd, hun ouders en de trainers worden meegenomen. Zo spoedig mogelijk zullen we via de website hierover mededelingen…

Lees meer

Van het bestuur…..

Het spreekt vanzelf dat de actieve leden van Cialfo hun vaste trainingsmomenten missen. En, wat bij Cialfo altijd een sterk punt is: de sociale contacten. Ook dat gemis is groot.  Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om elkaar toch, vooral digitaal, te ontmoeten. De “lock-down” van o.a. de sportverenigingen maakt dat door de sporters allerlei creatieve oplossingen worden gevonden. Er zijn…

Lees meer

Van de voorzitter…..

Beste leden, Om te beginnen wens ik een ieder prettige en toch ook ontspannen paasdagen toe (aan het weer zal het in ieder geval niet liggen). We leven in een bijzondere tijd met veel onzekerheden. Er wordt zelfs gesproken over een oorlogssituatie.Als dat zo is dan is er één groot verschil; na 14 dagen weet je pas of de vijand…

Lees meer