Santarun in centrum Epe

Het is algemeen bekend dat de  Rotary in Epe zich met regelmaat inspant fondsen te verwerven voor goede doelen.  De komende maanden zet de Rotary zich in voor de Nierstichting en voor “Muziek werkt” uit Epe.  Een creatief idee dat sporters van Cialfo zal aanspreken:  de SANTARUN.  Een 2 kilometer run door het centrum van Epe. Het spektakel staat gepland op 17 december a.s. in de namiddag.  Kijk op  http://epe.rotarysantarun.nl/  voor verdere info én om in te schrijven.  Let  op: het is de bedoeling de run in een “kerstmanpak” te doen. Dat maakt dit loopevenement uniek!

Mede gelet op het voor- en na programma leuk om als groep mee te doen.!  Geef je tijdig op.