Geef je mening over het nieuwe sport- en beweegplan van de gemeente Epe

Het uitgangspunt van het sportbeleid van gemeente Epe is dat iedere inwoner van de gemeente Epe de ruimte moet krijgen om op een verantwoorde manier te sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse, verantwoordelijkheid en omstandigheden. Om hierin te ondersteunen stelt de gemeente sportbeleid op. Haar laatste nota dateert van 2009 is daarom vernieuwd. De afgelopen maanden is in overleg met de lokale sport- en beweegaanbieders hieraan gewerkt.  Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de conceptversie en vraagt nu jou mening over de inhoud van het plan. Het Sport- en Beweegplan Epe 2020 ligt vanaf woensdag 30 maart 2016 voor een periode van 6 weken bij de Publiekswinkel ter inzage en is tevens te vinden op de website van de gemeente Epe. Gedurende deze periode krijgt je de gelegenheid om een inspraakreactie te geven op de inhoud van het plan. Het college gaat vervolgens met de reacties aan de slag en past het plan hier eventueel op aan. Het plan wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Epe.

Voor het huidige plan (van 2009) zie: http://www.epe.nl/internet/sport-en-vrije-tijd_41297/item/sportbeleid_22839.html

In het nieuwe plan is aandacht voor:

·         de veranderende rol van het sporten en bewegen binnen de samenleving
·         de sportaccommodaties
·         samenwerkingsmogelijkheden
·         sport- en bewegingsstimulering
·         sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen.