We hebben niet stilgezeten…..

Het buitenseizoen is weer aangebroken. Dat is goed te merken aan het weer, maar ook goed te merken aan de vele trainingsactiviteiten die weer op onze baan uitgevoerd worden. Alle groepen zijn weer voorzien van trainers, soms met een tijdelijke oplossing. Dank aan al diegenen die zich hiervoor inzetten. Ondanks de inspanningen van het bestuur en de sportcommissie is het nog niet gelukt een coördinator voor de jeugdtrainingen aan te trekken. Het blijft onze aandacht houden.

Binnen zien we dat de vele onderhoudsprojecten hun voltooiing naderen: de dameskleedruimte is nu voorzien van mooie douches. Goed en goedkoop uitgevoerd door onze vrijwillige klussers. Minder zichtbaar is dat de verouderde warmwatervoorziening plaats gaat maken voor een geheel nieuwe en zuinigere installatie. Kost wel wat maar we hebben voldoende gereserveerd. Wie bij de jaarvergadering was kon zien dat we een goede bedrijfsvoering hebben met voldoende financiële middelen. Het werk aan de plafonds vordert ook zichtbaar. Het komt er allemaal weer knap uit te zien in ons gebouw.

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..

Concept notulen ALV 13 februari 2015

De concept notulen van de ALV van 13 februari 2015 kunnen worden gedownload van de website.

Nieuwsbrief Werkzaamheden Wachtelenberg

Van de firma Pannekoek ontvingen we bijgaande nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Unilocatie en de gevolgen voor het parkeren bij Cialfo en MHC Epe.

 

Stukken ALV 13 februari 2015

De stukken voor de ALV van 13 februari a.s. zijn beschikbaar. Klik hier om ze te downloaden.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 13 februari 2015 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Klik hier voor de definitieve agenda en de jaarstukken


De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:

Lees meer: Aankondiging Algemene Ledenvergadering