Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 4 maart 2016 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Klik hier voor de agenda en het jaarverslag

Klik hier voor het beleidsplan dat op de ALV wordt besproken

Nieuwjaarsreceptie 2016

 

Op 4 januari a.s. is weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om 20:00 in de kantine.

U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Bestuur AV Cialfo

 

 

We hebben niet stilgezeten…..

We naderen het einde van het jaar 2015. Het is dan goed je zegeningen te tellen en piketpaaltjes te slaan voor de toekomst.

Meldden we nog in het voorjaar dat het moeilijk was een coördinerend trainster te vinden voor de pupillen, het is nu fijn te melden dat dát gelukt is. Met veel enthousiasme is Elijanne van der Vosse na de zomer gestart met haar team trainingsteam. Het trainingsbeleid is vooral gericht op uitdagende, dynamische en afwisselende trainingen. Met het team worden ook de pedagogische aspecten doorgenomen en ook de informatie naar de ouders krijgt aandacht. Vanuit het bestuur monitoren we het proces en ziet het er vooralsnog veelbelovend uit. Dank voor ieders inzet.

Ook dank aan de groep ondersteuners opgeleid door Anja van Gemerden. Op onderstaande foto is de certificering te zien van Ella Bartelds, Timo v.d. Haak, Eva v.d. Hulst, Jens de Wilde, Lisanne Maasland, Karel v.d. Wetering en Monique Konijnenberg. Met de door hen opgedane kennis als Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2)ondersteunen zij de trainingen van de pupillen en/of mini’s.


20151220trainers

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..

Oproep beleidsavond 13 januari a.s.

Beste Cialfolid,

Hoe vind jij dat het met AV Cialfo gaat? Denk bijvoorbeeld aan de trainingen, de accommodatie, de communicatie of de activiteiten die de vereniging organiseert. Wat vind je dat er goed gaat of wat moet de komende vijf jaar anders? Kom op woensdag 13 januari 2016 om 20.00 uur naar de vereniging en laat je mening en ideeën horen. Alles wat we die avond van jullie horen wordt meegenomen in het nieuwe beleidsplan dat AV Cialfo gaat opstellen voor de periode 2016-2020.

Met elkaar stellen we prioriteiten en maken keuzes in wat er nodig is om voornemens te realiseren. Geef je uiterlijk 8 januari op voor deze avond door een bericht te mailen naar bestuur@cialfo.nl

Zet bijvoorbeeld in dat bericht: ‘Ik ben er op 13 januari bij’ met daaronder je naam. Je ontvangt van ons daarna een bevestiging met nadere informatie.

Breng je ideeën in! Tot de 13e van januari!

Het bestuur

Gezocht bestuurslid

Ben je geïnteresseerd in het verenigingsbeleid van AV Cialfo en de uitvoering ervan, dán is er nu de kans je interesse te laten blijken. We zoeken vooral naar iemand die vanuit het bestuur de verbinding verzorgt met de vrijwilligerscommissie óf de commissie interne en externe communicatie óf de sport- en trainerscommissie. De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene.

Lees meer: Gezocht bestuurslid